banner-image

Za svakog farmera Ravago ima program ishrane svinja

Jedan od najvažnijih uslova za uspešnu proizvodnju na farmama svinja je pravilna ishrana. Pored ambijentalnih uslova, genetskog potencijala, zdravlja životinja i menadžmenta, optimalno izbalansirani obroci su apsolutno neophodni za ostvarivanje najboljih proizvodnih rezultata i ostvarivanja maksimalnih prihoda. Valja imati na umu da nutritivne potrebe svinja nisu iste u različitim razvojnim fazama.

Širok spektar proizvoda za ishranu svinja, kako za uzgoj prasadi, tako i za uzgoj krmača ili tovnih svinja nudi kompanija Ravago u Feketiću, najsavremeniji proizvođač premiksa za stočnu hranu u ovom delu Evrope.

-Ravago koncept ishrane omogućava da prasad, svinje u tovu i reprodukciji dobiju tačno ono što to im je potrebno za svaku fazu. Prilikom redovnih obilazaka postojećih ili potencijalnih saradnika, procenjujemo situaciji na farmi, uzimamo uzorke hrane za osnovnu hemijsku analizu i analizu na mikotoksine. Dobijene rezultate koristimo pri pravljenju predloga ishrane – objašnjava u razgovoru za Agrosmart Vladislav Višnjić, stručnjak Ravaga u oblasti svinjarstva.

Napominje da ne postoji univerzalna receptura ni čarobni štapić za rešavanja problema i zato u ovoj kompaniji pristupaju svakom farmeru posebno.

Ravago, fabrika premiksa za stočnu hranu u Feketiću

-Koristimo sirovine kojima proizvođači raspolažu i pravimo najbolje i optimizovane predloge receptura. Dajemo preporuke i za druge sirovine, alternativna i jeftinija hraniva jer naši premiksi omogućavaju pravljenje efikasnijih receptura. Pored ishrane svinja, naš stručni tim sa ogromnim praktičnim iskustvom pomaže i u pronalaženju najoptimalnijih rešenja u tehnologiji proizvodnje, organizaciji poslova i menadžmentu ukoliko za tako nešto postoji potreba. Dajemo rešenja kojima je moguće ostvariti najveći profit što je i osnovni cilj ove proizvodnje. Cena kilograma prirasta je najvažniji pokazatelj proizvodnje na farmi, i naš posao je da farmeru pomognemo da u datim uslovima ostvare najnižu moguću cenu – ukazuje Višnjić.

Za manje proizvođače pokrenuta je linija specijaliteta koji pomažu u kritičnim fazama proizvodnje, dodaje on i objašnjava o čemu je reč:

Kolitan je dodatak za prevenciju proliva kod prasadi  – posebno prilagođen zalučenju prasadi. Inovativna formulacija koja koristi sinergiju pozitivnih efekata morskih algi, tanina i lignoceluloza sa pažljivo biranim mineralnim dodacima. Preventivno se koristi 300 g/100 kg, terapijski 500 – 800 g/100 kg gotove hrane.

Ravacid je moćan miks organskih kiselina namenjen za prezervaciju stočne hrane i regulaciju pH digestivnog trakta životinje: 200 – 500 g/ 100 kg hrane.

Detox je mineralni adsorbent, tehnološki dorađen tako da je značajno povećana adsorpciona površina, time i kapacitet vezivanja mikotoksina. Preventivno se daje 200 – 500 g/100 kg, a 500 g – 1,5 kg/100 kg u slučaju izraženih mikotoksikoza.

Ravagard је visokokoncentrovana mešavina specijalno odabranih komponenti. Sprečava rast i razvoj patogenih bakterija uzročnika dijareje i na taj način stabilizuje crevnu floru, smanjuje potrošnju lekova i pozitivno utiče na proizvodne performanse životinja. Proizvod je namenjen neutralisanju uzročnika dizenterije kod svinja Brachyspyra Hyodysenteriae, ali je efikasan i protiv drugih uzročnika proliva u tovu svinja (clostridium, e – coli, salmonella, lawsonia i sl.) preventivno 1 kg/100 kg hrane, terapijski 2 – 3 kg/100 kg.

S. Kuprešanin