banner-image

Zaštita ječma od šturosti klasa

Na području Vojvodine, usevi ječma iz najranijih rokova setve nalaze se u fazi od klasanja do početka cvetanja.

Foto:PIS

U fazi cvetanja ječam je veoma osetljiv na infekciju klasa gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosnu šturost klasa.  

Prouzrokovač šturosti klasova pšenice i ječma (fusarium graminearum), na području Vojvodine, javlja se svake godine u različitom intenzitetu. infekcija se ostvaruje u fazama cvetanja uz prisustvo padavina ili visoke vlažnosti.

Veoma je destruktivno oboljenje i u godinama sa povoljnim uslovima može doći do gubitka prinosa i preko 50%.

Poseban značaj ovog patogena je njegova sposobnost sinteze mikotoksina koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja.

Prvi simptomi bolesti vidljivi su odmah nakon cvetanja. Zaraženi delovi klasa počinju da blede i gube zelenu boju, a u klasićima se formiraju štura zrna. U povoljnim uslovima za razvoj patogena, na zaraženim klasovima dolazi do formiranja ružičaste prevlake od micelije i sporonosnih organa gljive.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma radi utvrđivanja faze razvoja useva. U cilju sprečavanja infekcija od prouzrokovača šturosti klasa i sprečavanja sinteze mikotoksina, mere zaštite treba sprovesti na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, nekim od registrovanih fungicida.

Tretman treba sprovesti pred najavljene padavine.

Izvor:PIS