banner-image

Evropska komisija carinama štiti proizvođače kukuruza, sirka…

Evropska komisija je, zbog viška robe i niskih cena kukuruza širom sveta, pokrenula automatski mehanizam za obračun uvoznih dažbina, kojim je ustanovljena uvozna carina za kukuruz, sirak i raž na 5,27 evra po toni.

Kako se navodi u saopštenju Evropske komisije, ovo će osigurati da se evropski proizvođači ne dovode u nepovoljnost u trenutnim tržišnim uslovima.

Revidirana tarifa, objavljena 27. aprila 2020. godine u Službenom listu, izračunava se u skladu sa uredbom EU 642/2010. Uvozna carina za tri žitarice zasniva se na razlici između evropske referentne cene i svetske referentne vrednosti za kukuruz – američke cene (cena, osiguranje i teret) u luci Roterdam.

Brisel ukazuje na to da cena kukuruza u SAD znatno pada zbog pada cena nafte, što je dovelo do manje potražnje za bioetanolom u SAD-u (kukuruz je glavna sirovina za proizvodnju etanola).

Paralelno s tim, očekuje se i rekordna berba kukuruza u 2020/2021 na globalnom nivou. Troškovi prevoza takođe su smanjeni zbog pada cena energije. Kao rezultat kombinacije ovih efekata, cene u SAD-u za kukuruz u luci Roterdam smanjile su se i iznosile 149,84 evra po toni u poređenju sa 162,24 evra pre godinu dana.