banner-image

Mere pomoći – šta poljoprivrednici mogu da dobiju u bankama

U paketu mera pomoći poljoprivredi je i pomoć koja se odnosi na olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti kovid 19. S obzirom na to da među poljoprivrednicima postoji niz nedoumica u vezi sa tim šta im banke, odnosno država nudi u okviru tih mera, predstavljamo vam primere kredita i uslove pod kojima se može dobiti podrška.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u sklopu mera za kreditnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, ove godine potpisalo ugovor sa poslovnim bankama, gde su uslovi kreditiranja u određenom delu izmenjeni u odnosu na prethodne godine, kako bi poljoprivrednici mogli relaksiranije da finansiraju svoju proizvodnju i održe likvidnost u godini koja je izložena mogućnošću ekonomske krize, zbog uticaja pandemije i negativnih aspekata koje ovaj momenat može da donese.

Pored toga što je omogućilo da se subvencije po hektaru isplate bez posebnog podnošenja zahteva i što e uvelo ePijacu, Ministarstvo poljoprivrede ponudilo je poslovnim bankama ugovor koji osim standardnih kredita, podržanih kroz subvenciju dela kamate od strane Ministarstva, a namenjenih ulaganjima u repromaterijal, osnovna sredstva, tovnu stoku i matična stada, propisuje i novu namenu – kredit za likvidnost. Najveći iznos kredita za likvidnost je tri miliona dinara.

Kako su za Agrosmart objasnili u Banci Inteza, taj kredit ne podrazumeva strogu namensku kontrolu i puštanje kredita na račun dobavljača, tj. prodavca, nego omogućuje poljoprivrednicima da održe svoj nivo likvidnosti, bez obzira na negativne uticaje uzrokovane trenutnom ekonomskom krizom.

Za kredite za likvidnost je propisana kamatna stopa od 1% godišnje, bez ograničenja koja su ranije postojala u odnosu na godine poljoprivrendika, ili lokacijsku pripadnost ugroženim područjima.

Za ostale kredite, sa rokom otplate do 3 godine, važe pravila iz prethodnih uredbi, gde je kamatna stopa za poljoprivrednike mlađe od 40 godina, žene nosioce gazdinstava i gazdinstva sa područja sa otežanim uslovima rada 1%, dok je za ostale ta kamatna stopa 3%, godišnje.

Za kredite za nabavku mehanizacije, sa rokom otplate preko 3, a do maksimalnih 5 godina, kamatna stopa je 3% godišnje. Svi krediti su u dinarima, bez valutne klauzule, a kreditno obezbeđenje se dogovara sa bankama i zavisi od iznosa kredita, roka otplate, kao i boniteta pojedinačnih klijenata.

Važno je napomenuti da su za kredite za nabavku žive stoke, predviđene dodatne povoljnosti, a najvažnija je da će Ministrastvo subvencionisati kompletnu premiju osiguranja kod ovih kredita, za propisane namene, tj. za određene vrste životinja koje se nabavljaju iz ovih kredita. Osiguranje je obavezno, ali je u potpunosti subvencionisano, tako da su stočari ovde dodatno zaštićeni od mogućih gubitaka i mortaliteta stoke.

Opis kreditnih modela:

  • Krediti za likvidnost:

o   Iznos kredita: do 3 miliona dinara

o   Rok otplate: do 3 godine

o   Kamatna stopa: 1%, godišnje

o   Naknada za obradu zahteva: 0.5%-1.5%

  • Krediti za obrtna sredstva, opremu, tovnu stoku, matično stado, objekte i dr.

o   Iznos kredita: do 6 miliona dinara (do 18 miliona dinara za zemljoradničke zadruge i pravna lica, registrovana poljoprivredna gazdinstva)

o   Rok otplate: do 3 godine

o   Kamatna stopa:

  • 1%, godišnje (poljoprivrednici do 40 godina starosti, žene nosioci gazdinstava, gazdinstva sa područja sa otežanim uslovima poslovanja)
  • 3%, godišnje (poljoprivrednici stariji od 40 godina, gazdinstva sa ostalih područja)

o   Naknada za obradu zahteva: 0.5% do 1.5%

o   Obezbeđenje: prema poslovnoj politici banaka

o   Osiguranje – obavezno kod stočarstva

  • Krediti za mehanizaciju – traktori, kombajni i dr.

o   Iznos kredita: do 6 miliona dinara (do 18 miliona dinara za zemljoradničke zadruge i pravna lica, registrovana poljoprivredna gazdinstva)

o   Rok otplate: od 37 do 60 meseci

o   Kamatna stopa: 3%, godišnje

o   Naknada za obradu zahteva: 0.5% do 1.5%

o   Obezbeđenje: prema poslovnoj politici banaka

U Banci Inteza napominju da se po ovom programu u toku jedne godine gazdinstva mogu zadužiti do maksimalnih šest miliona dinara, odnosno 18 miliona dinara za zemljoradničke zadruge i pravna lica, registrovana poljoprivredna gazdinstva.

S. G.