banner-image

Zlatica napada krompir, zaštitite usev na vreme

Na području Vojvodine usevi krompira za jesenju proizvodnju, u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje, se nalaze u fazi od pet do devet listova razvijeno.

Foto: PIS

Krompirova zlatica(Leptinotarsa decemlineata) je štetočina koja je svake godine prisutna u proizvodnji krompira. prezimljava kao odrasla jedinka u zemljištu. U proleće kada temperatura zemljišta pređe 10 °C odrasle jedinke izlaze sa mesta prezimljavanja, a njihova masovna pojava otpočinje pri srednjoj dnevnoj temperaturi od 15 °C. N

Nakon izlaska sa mesta prezimljavanja odrasle jedinke počinju da se hrane mladim listovima krompira. Ubrzo nakon ishrane polno sazrevaju i dolazi do parenja i polaganja jaja. Ženke polažu jaja na naličje listova u grupicama od 15 do 50 komada.

Odmah nakon piljenja, larve počinju intenzivno da se hrane pri čemu mogu uništiti veliku površinu lista za kratko vreme.

U usevima krompira registruje se prisustvo krompirove zlatice. Prisutne su odrasle jedinke, položena jaja na naličju listova i ispiljene larve.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva krompira i utvrđivanje prisustva krompirove zlatice na njima. Ukoliko se registruje prisustvo larvi preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida za ovu namenu.

U usevima krompira koji su namenjeni za proizvodnju mladog krompira ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Izvor: Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine