banner-image

Kada je pravo vreme za košenje travnjaka

Prilikom određivanja optimalne faze korišćenja travnjaka treba paziti na prinos suve materije i sadržaj sirovih proteina. Na momenat optimalne faze korišćenja travnjaka utiče : udeo trava i leguminoza u travnjaku, količina azota primenjena u proleće do prvog otkosa i vreme kosidbe.

Kada je u pitanju vreme kosidbe, prvi otkos kod trava se koristi u fazi od vlatanja do klasanja. Takvim košenjem postiže se 3-4 otkosa u toku vegetacionog perioda. Na prirodnim travnjacima uzima se momenat vlatanja do klasanja trave koja dominira u biljnoj zajednici travnjaka.

Kod leguminoza optimalno vreme kosidbe je u fazi formiranja cvetnih pupoljaka. U ranijim fazama razvoja, biljke imaju veći kvalitet mase i veći procenat svarljivosti. Sa starenjem biljaka povećava se prinos, ali istovremeno opada kvalitet. Po nekim iskustvima optimalno vreme kosidbe je kada se cvast pojavi na 50% izdanaka. U ovoj fazi se postiže maksimalan prinos uz izbegavanje opadanja svarljivosti, što je specifično za kasnije faze razvoja biljke.

Odlaganjem kosidbe povećava se udeo suve materije, ali se smanjuje količina proteina. Kasna kosidba ima štetan uticaj na prirodni travnjak tako što favorizuje visoke trave na štetu niskih i prouzrokuje tendenciju stvaranja busena a intenzivnije đubrenje azotom pospešuje ovaj efekat.

U poslednje vreme presudan uticaj na određivanje momenta kosidbe imaju vremenske prilike u vreme košenja travnjaka. Česte i obilne padavine odlažu momenat košenja i na taj način utiču na prinos i kvalitet pokošene mase i broj otkosa u toku vegetacije.

dipl.ing. Snežana Stojković-Jevtić

Izvor:PSSS