banner-image

Šabac sufinansira nabavku sistema kap po kap za soju i kukuruz

Gradska uprava Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu, raspisala je Кonkurs za dodelu podsticajnih sredstava za navodnjavanje na teritoriji grada za 2020. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za postavljanje sistema kap po kap u usevima soje i kukuruza. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava za postavljanje sistema kap po kap može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije grada Šapca.

Prihvatljivi troškovi su troškovi postavljanja sistema kap po kap, koji se bespovratno dodeljuju u iznosu od 40 odsto od ukupne cene koštanja postavljanja sistema kap po kap, maksimalan iznos podsticaja po hektaru je 24.000,00 dinara, maksimalno 240.000,00 dinara (10 ha) po jednom korisniku podsticaja. Neprihvatljivi troškovi su troškovi rada na postavljanju sistema kap po kap.

Podsticajna sredstva za postavljeni sistem kap po kap za navodnjavanje će se dodeljivati po redosledu podnošenja zahteva, za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispune konkursom predviđene uslove, do utroška sredstava.

Obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti sa sajta grada Šapca www.sabac.rs ili u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu, ulica Vojvode Brane br. 2, 15000 Šabac, u radno vreme od 7,30 do 15,30 časova.

Rok za podnošenje prijava na jedinstvenom šalteru Gradske uprave grada Šapca je 30.09.2020. godine do 15,00 časova.