banner-image

Savet Evrope: Unaprediti položaj mladih u ruralnim područjima

Savet Evrope usvojio je zaključke o povećanju mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima.

U njima se ukazuje na to je stanovništvo EU staro, posebno u ruralnim i udaljenim područjima. Sa druge strane, urbanizacija je identifikovana kao jedan od trenutnih ključnih pokretača za promene, koji imaju značajan uticaj na različite politike EU.

Ovi trendovi dovode do potrebe da se u ruralnim i udaljenim oblastima obezbedi bolja dostupnost i dostupnost javnih i komercijalnih usluga, kvalitetni poslovi i obrazovanje, digitalna i fizička infrastruktura, javni prevoz, aktivnosti u slobodno vreme.

U zaključcima se pozivaju države članice da promovišu pristupe usmerene na smanjenje nejednakosti između urbanih i udaljenih, odnosno ruralnih područja i da razviju međusektorske mere koje odražavaju stavove i perspektive mladih ljudi u ruralnim i udaljenim područjima.

Zaključci promovišu preduzetništvo, uključujući socijalno preduzetništvo, kao i različite mogućnosti zapošljavanja u poljoprivrednim i drugim ekonomskim aktivnostima.

Države članice su pozvane da podstaknu mlade ljude da se uključe i ostanu uključeni u život lokalnih zajednica raznim sredstvima aktivnog građanstva, kao što su volonterske i solidarne aktivnosti.

Države članice i Komisija takođe su pozvane da promovišu sinergiju između programa i inicijativa EU kao što su Erasmus +, Evropski solidarni korpus, Evropski socijalni fond i Omladinska garancija. I na kraju, zaključci pozivaju omladinski sektor na podizanje svesti mladih i opšte populacije u ruralnim i udaljenim područjima u pogledu mogućnosti unutar njihovih lokalnih zajednica.

Ove međugeneracijske i geografske neravnoteže, posebno u kombinaciji sa lošijim socijalno-ekonomskim uslovima, predstavljaju izazove za stvaranje i održavaju sveobuhvatne usluge podrške i održive uslužne infrastrukture odgovaranje na potrebe svih, što kasnije može imati dugoročni efekat na socijalni kohezija i solidarnost u ruralnim i udaljenim područjima.