banner-image

Prijavite se za besplatnu obuku o finansijskom planiranju 10. juna

Poljoprivrednici, preduzetnici, predstavnici malih i srednjih preduzeća i svi zainteresovani imaće priliku da 10. juna prisustvuju besplatnoj onlajn obuci – Finansijsko planiranje i optimizacija troškova.  

Obuka se realizuje u okviru programa “Razvoj finansijskih sistema u ruralnim oblastima u Srbiji – SRFP” . U Srbiji ovaj program sprovodi Nemačka razvojna banka KfW, zajedno sa švajcarskom kompanijom Business & Finance Consulting (BFC), a partneri su i Eduka Plus iz Niša i Smart IPARD iz Novog Sada.

Polaznicima će obuka omogućiti da razviju specifičan koncept kratkoročnog i dugoročnog finansijskog planiranja i da ga prilagode svojim potrebama. Reč je o planiranju prihoda, rashoda, investicija, priliva i odliva novčanih sredstava, potraživanja i obaveza, kao i izvorima dodatnih finansijskih sredstava… Takođe, naučiće kako da kreiraju finansijske planove sa jasnim finansijskim pokazateljima, odnosno planove za optimizaciju poslovanja i tokova gotovine, strategiju poslovanja i budžet, te da sprovodu analizu operativnog sistema kompanije, odnosno analizu prodaje i potraživanja, zaliha i troškova prodaje…

Kako da se prijavite

Svi zainteresovani za bilo koju od besplatnih obuka mogu na sledećem linku da popune prijavni formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpKLSf_CFmrpU7A7FoVKrN6-PKITGvp5GSZFOIMLg7DNe3ZuMUKBg/vievform

Na navedenom linku nalaze se detaljnije informacije i teme svakog treninga. Polaznici imaju mogućnost da odaberu onoliko treninga koliko žele.