banner-image

Veterinarska inspekcija otkrila dve nelegalne klanice

Postupajući po prijavi gradskih inspekcijskih organa Grada Novog Pazara, veterinarska inspekcija je izvršila inspekcijski nadzor više objekata u kojima se osnovano sumnja da obavljaju neregistrovanu delatnost – klanje životinja radi proizvodnje mesa i proizvoda od mesa namenjenih javnoj potrošnji, objavljeno je na sajtu Uprave za veterinu.

Od pregledanih 5 objekata, u 2 objekta su potvrđeni navodi iz prijave, i tom prilikom je veterinarska inspekcija stavila van prometa i uputila na neškodljivo uklanjanje ukupno 1637 kilograma mesa i proizvoda od mesa, kao i 250 kilograma goveđih koža.

Iz navedenih objekata su snabdevani maloprodajni objekti – mesare, koje su u vlasništvu kontrolisanih lica.

Protiv lica zatečenih u prekršaju, podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, a izrečena je i mera zabrane upotrebe objekta i opreme, zabrana obavljanja neregistrovane delatnosti, i naređen je upis ovih objekata u registar objekata za proizvodnju hrane životinjskog porekla.