banner-image

Kukuruz novog roda 118 do120 evra, pšenica 145

Protekla nedelja na ,,Produktnoj berzi” donosi rast cena kukuruza i soje. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.100 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 21.263.000,00 dinara.

Kukuruz beleži rast cene usled veće zainteresovanosti izvoznika za ovom žitaricom. Berzanski ugovor za kukuruz na paritetu CPT luka (fco-luka) je zaključen po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a (18,15 din/kg sa PDV-om). Isporuka se odnosila na jun/jul. Terminska tražnja kukuruza roda 2020. godine se kretala u cenovnom rasponu od 118 €/t do 120 €/t bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja), CPT luka sa isporukom septembar/oktobar.

Pšenica prošlogodišnjeg roda donosi potpunu pasivnost, o čemu govori podatak da nije zaključen nijedan kupoprodajni ugovor. Na domaćem tržištu veće interesovanje je bilo za pšenicu novi rod 2020. godine sa isporukom robe do 31. Jula. Tražnja na paritetu FCA (fco-utovareno) je bila na cenovnom nivou od 145 €/t. Ovogodišnja žetva hlebnog zrna se očekuje ovih dana, konačni rezultati koji se tiču prinosa i kvalitea biće uskoro poznati.

Slaba ponuda sojinog zrna tokom protekle nedelje uticala je na blagi rast cene. Početkom nedelje berzanski ugovor je zaključen po ceni od 42,00 din/kg bez PDV-a (46,20 sa PDV-om). Tražnja po višim cenama krajem nedelje nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora. Terminska tražnja sojinog zrna roda 2020. godine je bila na nivou cena od 325 €/t  do 327 €/t bez PDV-a, CPT luka sa isporukom robe septembar/oktobar.

Tražnja uljane repice sa isporukom robe u žetvi na paritetu FCA Vojvodina se kretala od 330 €/t do 335 €/t.

Suncokret novi rod na paritetu FCA Vojvodina se tražio po ceni od 285 €/t do 290 €/t bez PDV-a, sa isporukom robe avgust/septembar.

Žetva ječma je u toku. Prvi ugovor je zaključen po ceni od 14,60 din/kg bez PDV-a (16,06 sa PDV-om). Otkupljivači nude da plate između 14,40 din/kg do 14,60 din/kg bez PDV-a.