banner-image

EU: Poljoprivrednicma po 7.000 evra, preduzećima 50.000

Savet Evrope usvojio je uredbu kojom se državama članicama omogućava, kao izuzetna mera, da plate do 7.000 evra poljoprivrednicima i do 50.000 evra malim i srednjim preduzećima (MSP) koja su aktivna u preradi, marketingu ili razvoju poljoprivrednih proizvoda.

Cilj je, kako je saopšteno, da se iskoriste raspoloživa sredstva u okviru postojećih programa ruralnog razvoja kako bi se pružila podrška poljoprivrednicima i malim i srednjim preduzećima koja su najteže pogođena krizom COVID-19. Takođe, da se reše problemi likvidnosti i protoka novca nastali zbog zatvaranja prodavnica, pijaca i restorana.

Kriza COVID-19 veliki je test za solidarnost sa EU. Usvojen zakon pomoći će mnogim poljoprivrednicima i malim preduzećima da nastave sa radom. Važno je takođe naglasiti brzi odgovor i Saveta i Evropskog parlamenta koji su se složili da hitno odobre ovo zakonodavstvo, obezbeđujući podršku jednom od sektora koji je najteže pogođen pandemijom, izjavila je Marija Vučković, ministarka poljoprivrede Hrvatske

Uredba omogućava državama članicama da identifikuju korisnike i prilagode iznos plaćanja, definisanjem objektivnih i nediskriminatornih uslova podobnosti i eventualnih kriterijuma za izbor.

U slučaju poljoprivrednika, takvi kriterijumi obuhvataju:

  • proizvodne sektore
  • vrstu poljoprivredne proizvodnje
  • strukturu i veličinu gazdnstva
  • vrsta marketinga proizvoda
  • broj sezonskih radnika

U slučaju MSP-a, kriterijumi mogu obuhvatati:

  • sektore
  • vrste proizvodnje
  • tip regiona

Podrška treba da bude ograničena na maksimalno dva odsto ukupnog doprinosa programima za ruralni razvoj iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Isplate su od 30. juna 2021. (na osnovu zahteva za podršku) do 31. decembra 2020. godine.

Uredba je usvojena pismenom procedurom. Usvojena uredba menja Uredbu (EU) 1305/2013 o podršci ruralnom razvoju od strane Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Komisija je svoj predlog usvojila 30. aprila 2020. Evropski parlament glasao je za izmenjenu uredbu 19. juna 2020. godine. Posle prošlonedeljnog usvajanja od strane Saveta, uredba će biti objavljena u Službenom listu EU i stupiće na snagu istog dana.

S. K.