banner-image

Sprečiti larve jabukinog smotavca da se ubuše u plodove

Na području Srbije jabuke se nalaze u različitim fazama razvoja plodova, plod dostigao 40 do 60% krajnje veličine (BBCH 74-76).  

Izvor:PIS

U pojedinim zasadima jabuke, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo položenih jaja druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

Aktivnost jabukinog smotavca različita je u zavisnosti od regiona.

U Podunavlju u toku je polaganje jaja jabukinog smotavca, a početak piljenja larvi očekuje se u narednih nekoliko dana.

U ostalim regionima u toku je let leptira druge generacije, a početak piljenje larvi se očekuje u narednih 7 do 10 dana.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove hemijske mere zaštite preporučuju se na početku piljenja larvi nekim od insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hloratraniliprol) 0,016-0,02% ili

Runner 240  SC (metoksifenozid) 0,04-0,06%.