banner-image

Uzurpirao njive, država mu požnjela ječam

Nepoznati uzurpator državnog zemljišta zasejao je ječam na parceli u selu Čonoplja pored Sombora pa je Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u saradnji sa Poljočuvarskom službom tog grada – „skinulo“ ječam sa njive.

Odlukom tog grada preciziran je način kako se postupa u ovakvim situacijama.

„Ako poljoprivredni inspektor zapisnikom utvrdi da nepoznato lice koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi odluku o skidanju useva“, kaže se u odluci, prenosi sajt Grada Sombora.

Skidanje i prodaju useva nadležni organ jedinice lokalne samouprave vrši na teret lica koje koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, a ako se radi o nepoznatom licu na teret jedinice lokalne samouprave, kaže se u saopštenju.

Nakon prodaje skinutog useva, sredstva ostvarena njegovom prodajom raspodeliće se tako da 30 odsto ide u državnu kasu, isto toliko u pokrajinsku, a 40 procenata novca ide u budžet Grada Sombora.

Izvor:RTV