banner-image

Koalicija 27: Sprečiti legalizaciju MHE „Zvonce”

Dugi niz godina, koliko Koalicija 27 prati propise iz oblasti zaštite prirode i  životne sredine, raste odsustvo vladavine prava. Česta su kršenja propisa, njihova nedosledna primena i sprovođenje samo „forme radi“ brojnih procedura, koje bi trebalo da zaštite životnu sredinu i zdravlje ljudi, kako od strane zagađivača, tako i od strane državnih organa.

Ovakve prakse su vidljive u svim oblastima zaštite životne sredine, od kvaliteta vazduha, zaštite prirode, upravljanja otpadom do upravljanja vodama, a tokom trajanja epidemije bolesti COVID-19, bile su učestale, što je zabrinjavajući trend koji vodi ka ugrožavanju javnih dobara, javnog zdravlja i bezbednosti ljudi, imovine i infrastrukture u Srbiji.

Najnoviji primer posledica nepoštovanja propisa imali smo priliku da vidimo krajem juna, kada je u poplavi magistralni put Arilje-Ivanjica ostao bez dela asfalta usled izlivanja reke. Iz reke Golijske Moravice izbijaju betonski šipovi buduće mini-hidroelektrane (MHE) „Brusnik“ čija je izgradnja, prema analizi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), nezakonita.

WWF Adria i Ekološko udruženje „Rzav” ističu da je podizanjem praga akumulacije, kao i izgradnjom šipova smanjen ne samo poprečni profil rečnog korita, već i proticajna moć vode, odnosno hidraulički režim vodotoka, koji su nanešena stabla drveća zaustavljala u koritu i izazvala vrtloženje, lokalno istaložavanje nanosa i rušenje obale.

Da MHE „Brusnik” nije jedini primer nepoštovanja propisa potvrđuje i slučaj MHE „Zvonce“ koja je, prema važećim propisima Republike Srbije, nezakonito izgrađen objekat a koja je, uprkos tome, dobila upotrebnu dozvolu. Kako navodi RERI, tokom izgradnje MHE „Zvonce” derivacioni cevovod je postavljen u korito reke, uprkos prethodno navedenim izričitim zabranama nadležnih organa.

Izgradnjom ove MHE prekinut je prirodni tok Rakitske reke i pokrenuto klizište na privatnim parcelama stanovnika sela Zvonce. Rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine investitoru je zabranjeno izvođenje radova i naloženo da teren obuhvaćen radovima sanira i vrati u prethodno stanje zato što su radovi izvođeni suprotno uslovima Zavoda za zaštitu prirode.

Nalazom republičke inspekcije utvrđeno je i da je na desnoj obali, u visini vodozahvata, došlo do aktiviranja klizišta, a da je na levoj obali uništena vegetacija. Investitor je bio obavezan da postupi u skladu sa Rešenjem odmah po prijemu istog, dok žalba na rešenje nije mogla da odloži izvršenje.

Uprkos svim nepravilnostima koje su pratile izgradnju MHE „Zvonce“, zabranama koje su odredili nadležni organi, kao i posledicama po životnu sredinu i bezbednost stanovnika sela Zvonce, Opštinska uprava opštine Babušnica je 24. juna 2020. godine izdala upotrebnu dozvolu za MHE „Zvonce“.

S obzirom na velike štete koje evidentno nastaju kao posledica nepoštovanja propisa, pozivamo državne organe da poštuju vladavinu prava i spreče kršenje propisa u oblasti zaštite životne sredine. Organi državne uprave bi trebalo da budu primer drugima. Stoga, apelujemo na nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da poništi rešenje i spreči legalizaciju nezakonitog objekta „Mala hidroelektrana Zvonce“.