banner-image

Od januara do maja izvoz poljoprivrede 1,6 milijarda dolara, deset odsto veći nego lane

VOJISLAV STANKOVIĆ: Rezultati poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni u periodu januar-maj 2020. godine

Vojislav Stanković

U bilansu razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije s inostranstvom u periodu januar-maj  2020. godine  ostvarena je vrednost izvoza od 1.571,2 miliona USD, što predstavlja rast od 9,9% u odnosu na ostvarene  rezultate u  periodu januar-maj 2019. godine (iznosila je 1.430,2 miliona USD), sa učešćem u ukupnom robnom izvozu od 22,3%.

Istovremeno, vrednost uvoza u visini od 916,4  miliona USD je za 2,5% veća od ostvarenog u periodu januar-maj 2019. godine (iznosila je 893,8  miliona USD), sa učešćem u ukupnom  robnom  uvozu od 9,4%. Suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u periodu januar-maj 2020. godini, beleži rast od 22,1%, odnosno za 118,4 miliona USD je veći u odnosu na posmatrani period januar-maj 2019.  godine i iznosi 654,8 miliona USD, sa stopom pokrivenosti uvoza izvozom od  171,5%.

Posmatrano po odsecima SMTK, u izvozu dominiraju robne grupe: žita i proizvodi na bazi žita, u vrednosti od 377,7  miliona USD, sa učešćem od 5,4% u ukupnom robnom izvozu i ostvarenim suficitom od 318,6 miliona USD i voće i povrće, sa ostvarenim izvozom u vrednosti od 356,1 miliona USD, sa učešćem od 5,1% u ukupnom robnom izvozu uz suficit od 123,1  miliona USD.

Po ostvarenoj vrednosti u uvozu najzastupljeniji su odseci: voće i povrće sa vrednošću uvoza od 188,3 miliona USD, sa učešćem u ukupnom uvozu od 2,3% i stočna hrana(osim žita u zrnu)   u vrednosti od 112 miliona USD, sa učešćem u ukupnom uvozu od 0,4%.

Najznačajniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu u periodu januar-maj 2020. godine su: kukuruz merkantilni u vrednosti od 225 miliona USD, malina smrznuta u vrednosti od 114  miliona USD, cigarete od duvana u vrednosti od 95  miliona USD, duvan za pušenje u vrednosti od 91 milion USD, jabuke sveže u vrednosti od 70 miliona USD, ostali prehrambeni proizvodi u vrednosti od 51 miliona USD, soja u zrnu u vrednosti od 39 miliona USD, hrana za pse i mačke u vrednosti od 38 miliona USD,  proizvodi za ishranu životinja u vrednosti od 37 miliona USD, pšenica merkantilna u vrednosti od 35 miliona USD i ostalo voće zamrznuto u vrednosti od 32 miliona USD. Detaljnije u priloženom grafikonu.

Na uvoznoj strani, među agrarnim proizvodima dominiraju: ostali prehrambeni proizvodi u vrednosti od 43 miliona USD,  duvan ižiljeni u vrednosti od 39 miliona USD, prerađeni duvan u vrednosti od 31 miliona USD, banane sveže u vrednosti od 30 miliona USD, meso svinjsko zamrznuto u vrednosti od 27 miliona USD, kafa sirova sa kofeinom u vrednosti od 23 miliona USD,  i cigarete od duvana u vrednosti od 20 miliona USD. Detaljnije u priloženom grafikonu.

Posmatrano po regionima Srbije, najveće učešće u izvozu poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u periodu januar-maj 2020. godine  imao je region Vojvodine (42%), sledi Beogradski region (36%), region Šumadije i Zapadne Srbije (19%), region Južne i Istočne Srbije (3%).

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (40%), slede regioni Vojvodine (38%), region Šumadije i Zapadne Srbije (13%), region Južne i Istočne Srbije (9%).

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima.

Procena proizvodnje pšenice, malina i višanja, kao i zasejanih  površina kukuruza, šećerne repe, suncokreta i soje u  2020. godini.

– Prethodni rezultati –

Podaci o očekivanoj proizvodnji pšenice, malina i višanja i zasejanim površinama kukuruza, suncokreta i soje prikazani su prema stanju na dan 23. maja 2020. godine.

Na osnovu stanja useva na dan procene očekuje se proizvodnja pšenice od 2668 hiljada  tona, što je za 5,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini, odnosno za 5,7% očekuje se da bude iznad ostvarenog proseka u periodu 2010-2019. godine.

Proizvodnja malina se procenjuje na 128.971 tonu što je za 7,4% iznada ostvarene u 2019. godini, odnosno za 33% iznad ostvarene u periodu 2010-19. godine.

Proizvodnja višanja u 2020. godini procenjuje se na 168.667 tona što je za 70,9% iznad ostvarene u 2019. Godini, odnosno za 1,8% je veća od ostvarene u periodu  2010-2019. godine

U proletnjoj setvi 2020. godine, prema stanju na dan procene, zasejano je više kukuruza (za 3,6%), suncokreta (za 2,6%) i soje (za 4,7%), a manje šećerne repe (za 12,0%).

Posmatrano u odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), zasejane su veće  površine pod kukuruzom (za 0,1%), soje (za 32,9%) i suncokreta (za 16,2%), a manje šećerne repe (za 33,9%) .