banner-image

Kupus se i sadi i bere, prete mu moljac i buvač

Na području Vojvodine usevi ranog kupusa se nalaze u fazi od glavica dostigla 80% krajnje veličine do glavice spremne za berbu, usevi kupusa za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno i počelo je rasađivanje kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju.

Vizuelnim pregledima useva kupusa registrovano je prisustvo kupusovog moljca i buvača.

Kupusov moljac (Plutella xylostella) je veoma značajna štetočina u proizvodnji kupusnjača. Tokom jedne godine u našim uslovima razvija sedam do osam generacija. Štete pričinjavaju gusenice koje se hrane listovima kupusnjača, a u kasnijim fazama razvoja ubušuju se u glavicu. Pri jačem napadu dolazi do golobrsta kada ostaju samo glavni nervi na listovima.

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica na naličju listova. Na području Vojvodine u toku je piljenje gusenica četvrte generacije kupusovog moljca.

Na biljkama kupusa registrovano je prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.). U našim uslovima buvač razvija jednu generaciju godišnje. Štete pričinjavaju odrasle jedinke izgrizajući i praveći rupice na lišću. Naročito su aktivni za vreme sunčanih dana i mogu pričiniti značajne štete na mladim biljkama.

U usevima ranih kupusa koji se neće brati u narednih nedelju dana preporučuje se primena nekog insekticida. Preporučuje se alverde, aktivne materije metaflumizon, u dozi 1 l/ha. Karenca ovog preparata je 7 dana. Može da se upotrebi i mavrik – tau-fluvalinat, u dozi 0,3 l/ha, karence 7 dana.

U usevima kupusa namenjenih za letnju proizvodnju preporučuje se primena preparata cipkord 20 ec, notikor ili crna mamba čija aktivna materija je cipermetrin. Doza za primenu ovih preparata je 0,3 l/ha, a karenca 28 dana.

U usevima koji su u fazi berbe, ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Izvor:PIS