banner-image
banner-image

Kuršumlija subvencioniše polovinu ulaganja u unapređenje poljoprivrede

Opštinsko veće opštine Kuršumlija je polovinom jula donelo program podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kuršumlija na 2020 godinu.

Na osnovu ovog programa raspisan je Konkurs o uslovima i načinu korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija za 2020. godinu u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Ovim programom utvrđuju se uslovi i način korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području Opštine Kuršumlija, za meru „Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava“.

Naziv investicije za koju se mogu ostvariti podsticaji:

 • Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva
 • Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
 • Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
 • Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
 • Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;
 • Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
 • Oprema za tretman papaka
 • Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva
 • Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
 • Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
 • Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
 • Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu st
 • Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
 • Oprema za tretman papaka
 • Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
 • Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
 • Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
 • Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
 • Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
 • Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva
 • Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze
 • Nabavka opreme i uređaja za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tkz. đubrenje ugljen dioksidom pri proizvodnji u zaštićenom prostoru)
 • Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda
 • Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda
 • Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda
 • Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda
 • Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta
 • Oprema za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju
 • Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za sadnju
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva
 • Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima
 • Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada
 • Nabavka opreme za veštačko oprašivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)
 • Nabavka opreme i uređaja za sisteme za hidroponičnu proizvodnju pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
 • Mašine za primarnu obradu zemljišta
 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva
 • Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 • Mašine za đubrenje zemljišta
 • Mašine za setvu
 • Mašine za sadnju
 • Mašine za zaštitu bilja
 • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
 • Mašine za transport
 • Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • Nabavka opreme za pčelarstvo
 • Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava
 • Nabavka nove opreme za ribnjake
 • Nabavka riblje mlađi

Pravo na podsticaje imaju fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstva registrovanih sa područja opštine Kuršumlija čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine i imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 50% od vrednosti investicije bez PDV-a.

Poljoprivredna gazdinstva mogu konkurisati po jednom osnovu iz programa.

Minimalni iznos po jednom korisniku je 10.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren od 27.07.2020 do 31.08.2020 godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti  pozivom na tel. 027/385-892 i u Kancelariji za ruralni razvoj u ulici Palih boraca 17 (preko puta parka), svakog radnog dana od 07 do 15 sati.