banner-image

Na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu još 319 mesta za brucoše

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu objavio je Konkurs za upis studenata na osnovne i integrisane akademske studije za školsku 2020/2021 godinu u drugom konkursknom roku.

Ostalo je 319 slobodnih mesta na koje mogu da konkurišu studenti i to 169 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i  150 samofinansirajućih studenata.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na studijskom programu Ratarstvo i povrtarstvo na koji u ovom roku može da se prijavi 58 studenata i to 51 na budžet i 7 na samofinansiranje. Dosta slobodnih mesta ostalo je i na programu Organska poljoprivreda gde može da konkuriše 46 studenata, 212 na budžet i 25 na samofinansiranje.

Na studijskom programu Stočarstvo ima ukupno 14 slobodnih mesta, na Voćarstvu i vinogradarstvu 25, Fitomedicini 2, Poljoprivrednoj tehnici 11, a na Uređenju, korišćenju i zaštiti voda 24.

Budući studenti mogu da konkurišu ina Agroekonomski studijski program gde je ostalo još 15 slobodnih mesta, na Hortikulturi ih ima 22, na Pejzažnoj arhitekturi 7, Agroekologiji i zaštiti životne sredine 30, Agroturizmu i ruralnom razvoju 41, a na Agroindustrijskom inženjerstvu ima još 24 slobodna mesta.

Jedini studijski program gde više nema slobodnih mesta je Veterinarska medicina.

Prijavljivanje kandidata je 01. i 02. septembra.

Kontakt telefon za dobijanje informacija je 021/485-3209, 021/485-3388 i 021/485- 3219

S.K.