banner-image

Za vikend piljenje druge generacije larvi kukuruznog plamenca

Započela je aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U usevima kukuruza i paprike se registruje prisustvo jajnih legala na do 5% biljaka. Za dane vikenda se očekuje početak piljenja larvi. 

Foto:PIS

Od ove štetočine, najugroženiji su usevi semenskog, kukuruza šećerca i paprike gde prag štetnosti iznosi 5% biljaka sa jajnim leglima. Proizvođači merkantilnog kukuruza treba da imaju u vidu da se prinosi uvećavaju za oko 5% ukuliko se izvrše hemijske mere zaštite za suzbijanje kukuruznog plamenca, a prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa jajnim leglima.

Larve kukuruznog plamenca su nakon piljenja veoma mobilne, te je preporuka da se na samom početku piljenja larvi i po postizanju pragova štetnosti, sprovedu hemijske mere zaštite insekticidima koji imaju delovanje i na jaja i na larve.

Za upotrebu se preporučuju Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha ili Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca od strane parazitnih osica iz roda Trichogramma. Parazitirana jajna legla su crne boje.

Proizvođačima se preporučuje da ukoliko prilikom pregleda registruju prisustvo parazitiranih jajnih legala, prednost daju insekticidima koji sadrže samo aktivnu materiju hlorantraniliprol zbog njihovog selektivnog delovanja na korisne organizme.

Izvor:PIS