banner-image

Od radova u malinjaku posle berbe zavisi naredni rod

Uspešna proizvodnja maline zahteva primenu potrebnih agrotehničkih mera tokom cele godine pa sa tim u vezi posle završetka berbe potrebno je nastaviti sa radovima u malinjaku.

Mnogi poljoprivredni proizvođači te radove zanemaruju jer posle maline počinje berba kupina, kasnije stižu ostale kulture pa je malina zapostavljena i u malinjake ulaze tek u proleće kada obavljaju đubrenje, rezidbu i vezivanje izdanaka.

Period od berbe do završetka vegetacije je veoma bitan da bi odnegovali kvalitetne i zdrave izdanke za sledeću godinu. Po završetku berbe potrebno je ukloniti izdanke koji su doneli rod. Ovi izdanci su završili svoju funkciju. U slučaju visokih temperatura kao sto su ove godine, izdanci se mogu ostaviti na žici da bi pravili hladovinu.

Malinu napada veliki broj štetnih organizama: insekata, prouzrokovača biljnih bolesti, i korova. Iz tog razloga potrebno je preduzeti mere zaštite koje sprečavaju pojavu bolesti, štetočina i korova obezbeđujući zdrav i kvalitetan rod.
Za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti može se primeniti fungicid na bazi a.m. azoksistrobina odmah nakon berbe uz dodatak insekticida (a.m. acetamiprida)i akaricida koji suzbija štetne insekte i grinje.

Petnaestak dana nakon obavljenog tretmana prskanje se po potrebi može ponoviti. Krajem oktobra u malinjaku je potrebno nastaviti sa preventivnom zaštitom i to primenom preparata na bazi bakra. Neophodna mera u malinjaku nakon berbe je uništavanje korova, što predstavlja obaveznu i redovnu meru u proizvodnji zdravog i kvalitetnog ploda maline.

Ukoliko se u malinjacima ne uništavaju korovi i ako se posle berbe ne uklone ili unište, oni će biti velika konkurecija ostavljenim izdancima u hrani i vodi i dobra podloga za razvoj štetnih organizama.

Korovi u malinjacima suzbijaju se primenom mehaničkih i hemijskih mera ili kombinacijom istih. Mehaničke mere podrazumevaju primenu različitih agrotehničkih mera: plevljenje i okopavanje u redu, plitko oranje, drljanje košenje i freziranje između redova. Hemijske mere podrazumevaju primenu pesticida. Sa herbicidima u malinjacima treba biti oprezan i ne upotrebljavati ih pre konsultacija sa stručnjacima.

Izvor:PSSS