banner-image
banner-image

Padavine doprinele razvoju crne truleži grožđa

U zasadima vinove loze na lokalitetu Gudurica kod Vršca, registrovano je prisustvo simptoma crne truleži grožđa (Guignardia budwellii) na bobicama, listovima i lastarima.

Foto: PIS

Na mumuficiranim bobicama uočava se mnoštvo telašaca-piknida. U ovim mumficiranim biljnim ostacima gljiva prezimljava na čokotu ili na površini zemljišta. Oslobađanje askospora se vrši u proleće po otvaranju pupoljaka posle padavina. Prema podacima iz literature (M.Ivanović: Mikoze i pseudomikoze biljaka), maksimalna zaraza bobica se vrši u punom cvetanju.

U toku vegetacije može se ostvariti nekoliko sekundarnih infekcija piknosporama. Za širenje patogena potrebne su učestale padavine. Starenjem lišće postaje otpornije tako da zaraze prestaju krajem jula i početkom avgusta.

Do pojave simptoma u zasadima vinove loze na lokalitetu Gudurica došlo je zbog učestalih i obilnijih padavina koje su zadesile ovaj lokalitet u prolećnom periodu i nemogućnosti sprovođenja pravovremenih mera zaštite fungicidima.

Širenje ovog patogena se sprečava  primenom fungicida koji se koriste protiv plamenjače ali onih koji imaju u sebi aktivne materije preventivnog delovanja (prema registraciji na bazi bakra ili kaptana). Zaštita se sprovodi u periodu od dužine lastara  10-15cm do početka šarka.Takođe je vrlo važno uklanjati mumuficirane grozdove pri berbi i zaoravati ih.

Izvor:PIS