banner-image

Na berzi počelo trgovanje ovogodišnjim kukuruzom, cena do 19,5 dinara bez PDV

Najvažnija vest sa Produktne berze protekle nedelje su prvi kupoprodajni ugovori kukuruza novog roda u količini od 625 tona. Zaključena cena se kretala u cenovnom opsegu od 18,50 din/kg do 19,50 din/kg bez PDV-a (od 20,35 din/kg do 21,45 din/kg sa PDV-om), za robu koja se odnosila na SPOT trgovanje. ’

Ni ova godina nije izuzetak ovog nepisanog pravila da se kukuruzom novog roda trgovalo u avgustu mesecu. Razlozi za ovim neuobičajenim dešavanjima na tržištu pronalazimo u malim zalihama i nedostatku ponude kukuruza starog roda. Zanimljivo je istaći da se terminske tražnje kukuruza roda 2020. godine kreću na cenovnom nivou od 14,45 din/kg bez PDV-a, na paritetu CPT Dunavske luke sa isporukom robe septembar/oktobar.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.650 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 38.403.750,00 dinara.

Kukuruz roda 2019. godine prometovan je po ceni od 19,50 din/kg do 20,00 din/kg bez PDV-a (od 21,45 din/kg do 22,00 din/kg sa PDV-om), što je najviša postignuta ovosezonska cena. Statistički kada uporedimo cenu kukuruza u istom periodu prošle godine, cena je viša za 34,01%.

Pšenica treću nedelju beleži odsustvo iz trgovanja na robno-berzanskom tržištu. Ponuda se kretala od 17,80 din/kg do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Slab izvoz i slaba tražnja mlinara za ovom žitaricom dovela je do potpune pasivnosti na tržištu.

Sojino zrno je realizovano u cenovnom rasponu od 41,50 din/kg do 42,20 din/kg bez PDV-a (45,65 din/kg do 46,42 din/kg sa PDV-om), što je jasan pokazatelj pada cene ove uljarice za 1,87%. Terminska tražnja soje novi rod na paritetu CPT luka sa isporukom robe u oktobru kretala se po ceni od 330 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

Žetva suncokreta je praktično na samom početku. Ponuda se kretala od 296 €/t do 300 €/t bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Međutim, tražnje pod ovim uslovima ponude nije bilo.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz, rod 2019. 875 21,45-22 750 21,45-21,67  
Kukuruz, rod 2020. 325 21,45 25 21,45
Pšenica, rod 2020. minimum 13% proteina 1000 22,00
Pšenica, rod 2020. minimum 12% proteina 1545 19,91-20,35
Soja, rod 2019. 350 46,42-47,08 50 46,42 -1,87%
Stočni ječam, rod 2020. hl 64kg 300 18,15
Suncokret, rod 2020. 200 38,28-38,80
Pogača uljane repice 25 38,40

 U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 4,59%, a kukuruz je pojeftinio 0,25%. Na cene pšenice u Čikagu utiče kurs dolara. Na čikaškoj berzi u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,46%, a sojina sačma je poskupela 1,28%. Na cenu soje uticao je jak rast prodaje.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,68%, a kukuruz je poskupeo 1,22%.