banner-image
banner-image

Bira se budući mladi lider domaće hrane

U toku je Konkurs za inovativni prehrambeni proizvod – Buduće lidere domaće hrane koji sprovode Asocijacija za promociju srpske hrane, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Pozivaju se svi mladi proizvođači hrane koji imaju inovativni visokokvalitetni prehrambeni proizvod, kao i mlade pojedince koji imaju ideju za takav proizvod i žele da se upuste u proizvodnju, da učestvuju na ovom nacionalnom konkursu.

Proizvođači treba da pošalju svoje inovativne, visokokvalitetne prehrambene proizvode, a najbolji će dobiti podršku pri daljem razvoju, u vidu dizajniranja jedinstvene etikete proizvoda, povezivanja sa predavačima, savetodavcima kao i kroz druge vidove ohrabrenja i podsticaja.

Konkurs za prijavu i dostavljanje proizvoda otvoren do 01.10.2020. godine do 17 časova.

U konkursu mogu da učestvuju studenti, srednjoškolci, ali i mladi profesionalci iz postojećih poljoprivrednih gazdinstava i malih preduzeća iz industrije do 35 godina starosti, koji su državljani Republike Srbije.

OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI ODABIRA PROIZVODA:

  • Proizvod mora da bude namenjen ishrani ljudi
  • Proizvod mora da bude inovativan u jednom ili više pogleda u odnosu na slične proizvode na tržištu. Sama inovacija se može odnositi na idejno rešenje i/ili tehnološki aspekt i/ili formulaciju i/ili pakovanje proizvoda i sl.
  • Proizvod mora da bude proizveden u Republici Srbiji
  • Proizvod mora da ima dokumentaciju o poreklu sirovine
  • Poželjno je da proizvodi ne sadrže veštačke boje, arome, konzervanse
  • Proizvod mora da bude zdravstveno ispravan i u skladu sa važećom legislativom

Prijave će ocenjivati stručna komisija koju čine predstavnici Asocijacije za promociju srpske hrane i Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije.

Tri najbolje prijave (najinovativniji, najkvalitetniji proizvod, s najvećim tržišnim potencijalom) biće nagrađene jedinstvenim dizajnom etikete za proizvod.

Kako prijaviti  proizvod?

Najkasnije do 01.10.2020. do 23:59 časova.

  1. Formular za prijavu se može preuzeti ovde.
  2. Popunjen formular, safotografijom proizvoda u prilogu, treba poslati e-mailom na adresu info@apsf.rs, uz naznaku „Za Budućnost srpske industrije hrane“ u naslovu poruke
    3. Dostaviti četiri uzorka proizvoda direktno ili poštom, do 01.10.2020. do 17 časova na adresu:

Asocijacija za promociju srpske hrane

Za Budućnost srpske industrije hrane

Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 2011000 Beograd