banner-image

Leskovac sa 30 miliona dinara subvencioniše svoje poljoprivrednike

Grad Leskovac raspisao je Konkurs  za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Sredstva će se dodeljivati za nabavku opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale  i instalacije. Ukupan budžet za ovu namenu je 200.000,00 dinara.

Poljoprivrednici mogu da konkurišu i za nabavku mašina i opremu za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena). Za ovu namenu izdvojeno je jr 1.400.000,00 dinara.

Budžetska sredstva dodeljivaće se i za  kupovinu mašina i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.). Ukupno za ovu namenu izdvojeno je 200.000,00 dinara.

Za podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze izdvojeno je 500.000 dinara, A za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, 12.200.000,00 dinara.

Oni koji podižu, nabavljaju i i opremaju sisteme protivgradne zaštite  u voćnjacima i višegodišnjim zasadima, mogu računati na budžetsku podršku u iznosu od 100.000,00 dianara.

Podsticaji za nabavku opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru iznose 100.000,00 dinara.

Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom), subvencionisaće se sa  2.200.000,00 dinara, a nabavka mašina za dopunsku obradu zemljišta sa 900.000,00 dinara.

Poljoprivrednici koji žele da nabave mašine za zaštitu bilja mogu da računaju na 2.300.000,00 dinara.

Nabavka mašine za ubiranje odnosno skidanje useva subvencionisaće se sa , 1.100.000,00 dinara,  a mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva sa 4.500.000,00 dinara.

Za nabavku mašina za primarnu obradu zemljišta, opredeljeno je 700.000,00 dinara,  a za mašine za dopunsku obradu zemljišta 700.000,00 dinara.

Poljoprivrednicima koji žele da konkurišu za nabavku mašina za đubrenje zemljišta, na raspolaganju je 400.000,00 dinara.

Za nabavku mašina za setvu ukupan budžet iznosi 80.000,00 dinara, a isto toliko namenjeno je i nabavci mašina za sadnju.

Za nabavku mašina za zaštitu bilja ukupno je izdvojeno 1.000.000,00 dinara, a za mašine za transport 60.000,00 dinara.

Pčelari mogu da računaju na 380.000,00  dinara.

Ukupan budžet za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava je 29.100.000,00 dinara.

Grad je izdvojio sredstva i za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga

Za investicije u izradu, unapređenje ili proširenje svih tipova infrastrukture manjeg obima, uključujući investicije u obnovljive izvore energije ukupan budžet je 600.000,00 dinara.

Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju podrazumevaju informativne aktivnosti: sajmovi, izložbe, manifestacije, studijska putovanja, a za ovu namenu izdvojeno je 300.000 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je od 14.09.2020. godine, pa do utroška opredeljenih finansijskih sredstava budžetskog Fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada leskovca za 2020. godinu, po redosledu podnošenja zahteva, a najkasnije do 25.09.2020. godine.

Kompletan tekst Konkursa može se pogledati na zvaničnoj stranici Grada.