banner-image

Jesenja sadnja luka ima brojne prednosti

Veliki broj proizvođača nakon žetve kukuruza obavljaju predsetvenu pripremu za sadnju crnog luka.

Jesenja sadnja luka ima niz prednosti. Zemljište ne miruje, ne čeka proleće, a sa druge obezbeđuje se sveže povrće na početku godine koje ima i dobru cenu. Od izuzetne je važnosti pridržavati se plodoreda, jer se lukovi tako najefikasnije uzgajaju, objaviljeno je na sajtu PSSS.

Treba izbegavati zemljišta koja su bogata azotom (predusevi obilno đubreni azotnim đubrivima ili nakon leguminoznih biljaka). Takođe se ne preporučuje obilno đubrenje stajnjakom u osnovnoj obradi ili u predsetvenoj pred sadnju crnog luka. U tom slučaju ostvaruju se visoki prinosi, ali lošeg kvaliteta. Zato se i preporučuje sadnja nakon skidanja strnina ili kukuruza, mada u tom slučaju treba obratiti pažnuju na to da li su primenjivani herbicidi na bazi atrazina koji se smatraju nepogodnim za luk.

Luk ne treba saditi na istoj parceli najmanje 3 godine zbog rizika od plamenjače. Preporučuje tretiranje arpadžika fungicidom pre sadnje, da bi se smanjio rizik od pojave plamenjače u jesenjoj sadnji.

U prednosti jesenje sadnje luka ubrajaju se i nepovoljni klimatski uslovi za razvoj nekih drugih bolesti, kao što su crna pegavost i lukova muva. Luk sađen u jesen nema mogućnost čuvanja.

Sa zaoravanjem strništa preporučuje se đubrivo NPK u količini 500-600 kg/ha u korist azota i kalijuma. Pred sadnju (ali na osnovu agrohemiske analize zemljišta), potrebno je uneti 200-300 kg/ha NPK 7:14:21. Obrada zemljišta za sadnju mora da bude kvalitetna.