banner-image

Novosadskim preduzetnicama bespovratno šest miliona dinara

Grad Novi Sad raspisao je Konurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada za 2020. godinu.

Konkurs se raspisuje u cilju stimulacije razvoja ženskog inovativnog preduzetništva i podizanja stepena inovativnosti žena preduzetnica na teritoriji Novog Sada.

Ukupan iznos sredstava po ovom Konkursu je 6.000.000 dinara, a bespovratna sredstva korisnicama se dodeljuju jednokratno u maksmalnom iznosu od 300.000 dnara.

Pravo učešća na Konkursu imaju mala i mikro preduzeća u  vlasništvu žena sa udelom od minimum 51 odsto u ukupnom kapitalu društva i preuzetničke radnje čiji su osnivači žene, registovane na teritoriji Grada najkanije do 31. decembra 2018. godine.

Konkurs je objavljen 23. 09, a rok za konkurisanje je 15 dana.

Kompletan tekst Konkursa može se pogledati ovde.