banner-image

Veći prinosi kukuruza i pšenice, višanja 70 odsto više nego lane

Prema  rezultatima koje je, sa stanjem na dan 5. septembra 2020. godine, objavio Republički zavod za statistiku ostvarena je proizvodnja pšenice od 2 973 hiljada tona, što je za 17,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. Ostvarena proizvodnja malina je viša za 7,4%, a višanja za 70,9%.

Očekivana proizvodnja kukuruza je 8 048 hiljada tona, što je za 9,6% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja soje (15,1%), a manja suncokreta (8,8%) i šećerne repe (10,5%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), proizvodnja pšenice je veća za 17,8%, kukuruza za 29,4%, suncokreta za 26,3% i soje za 60,3%, a proizvodnja šećerne repe je manja za 25,7%.

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja šljiva, za 4,2%, a manja jabuka, za 2,0%. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje jabuka za 21,3% i šljiva za 37,3%. Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji manja je za 2,0% od prošlogodišnje, što je za 1,8% manje u odnosu na desetogodišnji prosek.

Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2020. godini biće objavljeni u toku marta 2021. godine.