banner-image

Veterinari Balkana o afričkoj kugi svinja

Uprkos teškoćama u organizovanju putovanja i neposrednih sastanaka zbog globalne pandemije COVID-19, FAO nastavlja da okuplja ljude, putem interneta, kako bi razgovarali o afričkoj kugi svinja (AKS) – smrtonosnoj, virusnoj, prekograničnoj bolesti domaćih i divljih svinja protiv koje ne postoji vakcina.

Fokus sastanka biće na populaciji divljih svinja, lovu i biološkoj sigurnosti lova.

Ovo je drugi sastanak ovog tipa koji okuplja veterinarske službe Balkana kako bi FAO predstavio svoje inicijative i dobio povratne informacije o budućoj koordinaciji i aktivnostima. Očekuje se nastavak održavanja ovih sastanaka, na svaka tri meseca.

„Naročito je važno održavati vezu sa našim državama članicama i partnerima, posebno u ovim teškim vremenima“, rekao je Daniel Beltran-Alkrudo, specijalista FAO za zdravlje životinja.

Sastanak dolazi u pravo vreme, jer je AKS nedavno otkrivena kod divljih svinja u Nemačkoj, a godišnja sezona lova u celom regionu počinje za nekoliko meseci.

Učesnici ovog sastanka biće predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, predstavnici relevantnih međunarodnih aktera, kao što su Evropska komisija, Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) i predstavnici susednih zemalja.

FAO će predstaviti trenutne i planirane aktivnosti u vezi nadzora u lovištima, sa posebnim osvrtom na njihovu biološku sigurnost, prijavljivanje uginulih divljih svinja putem aplikacije iMammalia, kao i obuku za lovce o afričkoj kugi svinja.

„Način na koji radimo bio je otežan mnogim izazovima zbog COVID-19, ali svaka kriza predstavlja i priliku za inovacije u našem poslu“, rekao je Mark Hovari, stručnjak za zdravstvenu zaštitu životinja FAO.