banner-image

Sombor daje u arendu 10.588 hektara, početne cene od 1.500 do 33.000

Grad Sombor objavio je oglas za javnu licitaciju za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Na licitaciji će biti ponuđeno 10.588 hektara.

Najveći deo parcela ponuđen je u zakup na godinu dana, ali predviđen je i dugogodišnji zakup oranica. Investitori koji dostave investicioni plan koji podrazumeva nova zapošljavanja i ulaganje u proizvodnju koja obezbeđuje dodatu vrednost, moći će da zakupe državno zemljište na 30 godina.

Licitacije počinju 27.oktobra. Početne cene kreću se od oko 1.500 dinara po hektaru, pa do blizu 33.000 dinara.
Podsetimo, do 31. oktobra mogu se predati zahtevi za priznavanje prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u somborskim atarima. Pravo prečeg može se dobiti po osnovu vlasništva nad infrastrukturom i po osnovu bavljenja stočarstvom. Zahteve za dobijanje njiva po pravu prečeg mogu da podnesu stočari i vlasnici infrastrukture na zemljištu koji su do kraja septembra ove godine zatražili izlazak veterinarske. odnosno poljoprivredne inspekcije kako bi se utvrdilo da imaju uslov za tu povlasticu pri zakupu.
Do 31. oktobra predaju se i zahtevi za ostvarivanje prava korišćenje državnog zemljišta bez naknade. To pravo imaju škole, poljoprivredne stručne službe, socijalne ustanove, fakulteti, naučne kuće, kao i pravna lica u državnoj svojini koja se bave šumarstvom.
S. K.