banner-image

Digitalne tehnologije pomažu poljoprivrednim inspektorima u nadzoru parcela

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će koristiti prednosti novih tehnologija i inovativnih rešenja za rad svojih inspektora pri utvrđivanju faktičkog stanja na terenu.

Potpisivanjem Ugovora o saradnji između Uprave za poljoprivredno zemljište i Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) otpočet je zajednički rad na uspostavljanju metodologije i tehničkog rešenja za efikasniji i transparentniji rad republičkih poljoprivrednih inspektora, navode iz RGZ.

Korišćenjem digitalne platforme Geosrbija i mobilne aplikacije crowdSDI koje je razvio Republički geodetski zavod poljoprivrednim inspektorima će biti omogućeno da brzo identifikuju traženu parcelu na terenu, povežu se sa svim relevantnim podacima iz državnih registara, utvrde i digitalno evidentiraju zatečeno stanje i sačine zapisnik u rekordno kratkom roku.

Prikupljeni podaci se potvrđuju geotagovanim fotografijama sačinjenim na licu mesta. Nakon toga, zapisnik sa svim relevantnim podacima sa terena se gotovo istovremeno sa zaključivanjem zapisnika dostavljaju automatski u već postojeće digitalne baze Uprave za poljoprivredno zemljište. CrowdSDI i geoplatforma Geosrbija su međusobno povezane i služiće za poluautomatsku kontrolu i obradu prikupljenih podataka iz kancelarije.

U prethodnom periodu, kroz saradnju Uprave za poljoprivredno zemljište i Republičkog geodetskog zavoda, mapirano je kompletno državno poljoprivredno zemljište i na javnom portalu Geosrbija čime je obezbeđena potpuna transparentnost u postupku upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem.

Takođe, kroz saradnju ove dve institucije je u prethodne dve godine izvršena provera tačnosti svih postojećih podataka o načinu korišćenja celokupnog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu je predmet obrade bilo preko 400.000 pojedinačnih katastarskih parcela.

Koristeći digitalne servise i različite podloge Uprava za poljoprivredno zemljište i Republički geodetski zavod su izvršili ispravku, odnosno usklađivanje podataka u bazi RGZ sa stanjem na terenu na ukupno 86.410 hektara državnog zemljišta na području 145 opština i gradova u Republici Srbiji, na kojoj površini je po načinu korišćenja bilo upisano poljoprivredno zemljište, a na terenu se radilo o šumama. Najčešće se radilo o anahronim upisima preuzetim iz zemljišnih knjiga, ali i o slučajevima nastajanja samoniklih šuma koje su zauzele nekada poljoprivredno zemljište. Kroz ove aktivnosti Republika Srbija i svi građani dobijaju ažuran registar i evidenciju nepokretnosti koje predstavljaju dobra od opšteg interesa u vlasništvu Republike Srbije, što za posledicu ima i domaćinsko i odgovorno upravljanje u skladu sa principima održivog razvoja.