banner-image
banner-image

Vreme je za dezinfekciju malinjaka bakarnim preparatima

Na području Srbije, jednorodni zasadi malina (sorte Vilamet, Miker i dr.), se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi se uvijaju. Stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Ovo je faza razvoja maline kada se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju dezinfekcije biljaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti poput prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Proizvođačima maline se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar – oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili
  • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4 % ili
  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima malina, registrovano je prisustvo gala od malinine muve galice (Lesioptera rubi).

Ukoliko se registruje prisustvo gala od ove štetočine, proizvođačima se preporučuje mahaničko uklanjanje izdanaka sa galama do osnove, iznošenje iz zasada i uništavanje.

Izvor:PIS