banner-image

Privatizacija vodoprivrednih društava Tamiš Dunav i Srednji Banat

Ministarstvo privrede objavilo je prikupljanje pisama zainteresovanosti do 25. novembra, za privatizaciju državnog Vodoprivrednog društva Tamiš Dunav iz Pančeva i Vodoprivrednog društva Srednji Banat iz Zrenjanina.

Pretežna delatnost pančevačkog Tamiš Dunava sa ograničenom odgovornošću je izgradnja hidrotehničkih objekata.

Na kraju 2019. godine kapital Tamiš Dunava vredeo je 89,7 miliona dinara

Prošlu godinu Tamiš Dunav je završio sa ukupnom aktivom od 119,2 miliona dinara, što je rezultat za pet miliona dinara manji nego u 2018. godini.

Kapital zrenjaninskog Vodoprivrednog društva Srednji Banat sa ograničenom odgovornošću u državnom vlasništvu je 143,1 milion dinara.

Ukupna aktiva krajem prošle godine iznosila je 220 miliona dinara, što je 55 miliona manje nego godinu dana ranije.