banner-image

Malo Crniće raspisalo konkurs za dodelu junica mlečnih rasa

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Malo Crniće u  2020 godini raspisan je Javni konkurs za odabir korisnika za dodelu 16 priplodnih grla mlečnih rasa goveda.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju fizička lica – nosioci  komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar, sa stalnim mestom prebivališta  na području Opštine Malo Crniće, pod uslovom

-da na kraju investicije poseduju u svom vlasništu najmanje 3-100 kvalitetnih priplodnih grla goveda mlečnih rasa, odnosno da ima najmanje 2 umatičena priplodna grla u vlasništvu u momentu podnošenja zahteva;

-Imaju odgovarajuće smeštajne uslove;

-Raspolažu poljoprivrednim površinama za pripremu hrane (u svojini ili u zakupu);

-da su izmirili poreske obaveze prema Republici Srbiji i Opštini Malo Crniće;

-i da u prethodne dve godine (2018. i 2019.) nisu bili korisnici ove mere.

Ukoliko dva ili više korisnika imaju isti broj bodova prednost će imati korisnik koji se bavi isključivo poljoprivredom, odnosno korisnik koji ima manje grla stoke u vlasništvu, odnosno gazdinstvo sa mlađim nosiocem gazdinstva, odnosno  gazdinstvo sa više članova.

Maksimalni iznos pomoći iznosi jedno grlo po registrovanom gazdinstvu.

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom Opštinskoj upravi Malo Crniće, do 12. 11. 2020. Godine.

Konkursa dokumentacija se nalazi  na zvaničnom sajtu Opštine Malo Crniće i oglasnoj tabli Opštine Malo Crniće. Obrazac prijave se može preuzeti sa sajta Opštine Malo Crniće: www.opstinamalocrnice.rs  i u Uslužnom centru Opštinske uprave u Malom Crniću.