banner-image

EU ubrzava davanje pomoći u iznosu 8,07 milijardi evra farmerima

Evropski parlament je odlučio da se ubrza sa davanjem pomoći farmerima kako bi prevazišli probleme nastale zbog krize izazvane virusom korona.  Njima će bti isplaćeno  8,07 miijardi evra a novac će, umesto u periodu od 2022 do 2024 dobiti 2021 i 2022 godine.

Najmanje 37 odsto ovih sredstava biće namenjeno akcijama kojima se podržava očuvanje životne sredine i  borba protiv klimatskih promena.

Minimum 55 odsto  novca dobiće mladi za oporavak i podršku izgradnji održivih, digitalizovanih farmi.

U planu je da se 30 odsto  sredstava farmerima stavi na raspolaganje tokom naredne godine, apreostalih 70 odsto tokom 2022. godine.

Za prihvatljive mere koje će se finansirati putem fonda Next Generation EU biće obezbeđeno 100 odsto potpore iz evropske kase. Države članice neće morati da dotiraju ništa iz svojih nacionalnih kasa.

Investicije za farmere i prerađivače biće subvencionisane sa 75 odsto.

Startap projekti za mlade farmere biće podržani sa 70.000-100.000 evra iz fonda za ruralni razvoj.

S.K.