banner-image

Robne rezerve kupuju dodatne količine merkantilnog kukuruza, cena 22 dinara

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava sve zainteresovane da će kupiti dodatne količine  merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, odnosno do do 27.272.727 kilograma. Kukuruz treba da je domaćeg porekla, po ceni od 22,00 din/kg (u cenu uračunat PDV).

Kukuruz će se kupovati od: fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i ovlašćenih skladištara Direkcije.

Prijave za prodaju merkantilnog kukuruza koje su pristigle na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs od zainteresovanih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i ovlašćenih skladištara Direkcije, počev od 13.10.2020. godine, su važeće, i Direkcija će ih uzeti u obzir.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza po je do 05. decembra 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona Direkcije: 011/32-39-052-725, 3235-364, 3240-509, 32-38-997 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.