banner-image

Mutirani virus korone iz kuna pronađen kod ljudi u sedam država širom sveta

Mutiran gen korona virusa u kunama, koji može da se prenese na ljude  najpre je otkriven u Danskoj na farmama ovih krznašica. Zbog toga su vlasti ove zemlje, koja je ujedno najveći svetski proizvođač krzna, donele odluku o neškodlljivom uklanjanju svih kuna.

Odluka se smatra kontroverznom i  izazavala je protivljenje dela javnosti. Zatražena je i ostavka ministra poljoprivrede ove države.

Međutim, kako piše Gardijan, prenošenje mutiranog gena korone sa kuna na čoveka potvrđeno je u još šest država. Pored Danske mutirani virus poreklom iz kuna pronađen je i u Holandiji, Južnoj Africi, Švajcarskoj, Farskim otrvima, Rusiji i SAD.

Mutacija koja je registrovana još uvek se ne smatra opasnom, ali je dovoljan razlog da se predloži uništavanje kuna na svim farmama u svetu gde je otkrivena, smatraju naučnici sa Univerziteta u Londonu.

Danska je trenutno jedina država koja je naredila ubijanje svih kuna. U Holandiji, Španiji, Grčkoj za sada se ubijaju samo životinje pozitivne na kovid 19.

Obavezno testiranje kuna na prisustvo virusa nedavno je počelo i u Poljskoj uprkos strahovanju tamošnjih industrijalaca da bi to moglo da vodi ka uništavanju farmi krznašica.

S.K.