banner-image

Konkurs podrške voćarima i povrtarima u Nišu

U toku je Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poslovanja prehrambenog sektora u Nišu.

Poziv je sastavni deo projekta „Održiva poljoprivredno-prehrambena proizvodnja u ulozi ruralnog razvoja” koji sprovodi organizacija ENECA i deo je šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Cilj projekta je doprinos ekonomskom i privrednom razvoju poljoprivrednih proizvođača i prerađivača voća i povrća u ruralnim područjima grada Niša, kroz sveobuhvatni pristup koji je zasnovan na revitalizaciji ruralnih područja u cilju smanjenja nejednakosti između urbanog i ruralnog područja, principima zaštite životne sredine i primene poslovnih modela cirkularne ekonomije.

Konkursom će biti odabrano 10 (deset) proizvođača hrane, pre svega iz sektora proizvodnje i prerade voća, povrća i šumskih plodova, koji će učestvovati u aktivnostima prilagođenim individualnim potrebama svakog korisnika.

Odabranim korisnicima biće pružena podrška u vidu: treninga iz oblasti tehnologije proizvodnje i prerade voća i povrća, mentorske podrške, posete oglednim dobrima, učešća na promotivno-prodajnom događaju, sertifikacije i sertifikacija bezbednosti hrane/organske proizvodnje/sistema menadžmenta kvaliteta za dva korisnika programa, te unapređenje vizuelanog indentiteta dva korisnika projekta kroz dizajn ili redizajn etikete ili amabalaže proizvoda.

Za program podrške mogu da se prijave:

–   Privredni subjekti koji su registrovani na teritoriji Grada Niša (privredno društvo, preduzetnik ili zadruga) koji se bave primarnom poljoprivrednom  proizvodnjom i preradom voća i povrća;

–   Komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna domaćinstva koja su registrovana na teritoriji Grada Niša i koja se bave primarnom poljoprivrednom  proizvodnjom i preradom voća i povrća.

Konkurs je otvoren do 11. decembra 2020. godine do 16 časova.

Smernice za podnošenje prijava, kao i prijavni formular mogu se preuzeti sa sajta  www.eneca.org.rs, dok se sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs mogu postaviti na broj telefona 062/528-228 radnim danima od 10 do 14 časova.