banner-image

U Crnoj Gori pokrenuta peticija za legalizaciju marihuane

U Crnoj Gori je pokrenuta peticija za legalizaciju marihuane, a kako se može vidjeti na sajtu peticije.online dosad ju je potpisalo više od 1.500 građana, prenosi Ekapija. 
Cilj ove peticije je, kako se navodi, da se legalizuje konzumacija marihuane u medicinske i rekreativne svrhe, na cijeloj teritoriji Crne Gore.
Pokretači peticije navode da i da bi legalizacija marihuane donijela brojne benefite, kao što su smanjene stope kriminala, smanjenje broja korisnika marihuane i konzumenata težih opojnih sredstava, proširenje turističke sezone u Crnoj Gori na 365 dana godišnje, liječenje malignih bolesti prirodnim supstancama, upotreba industrijske konoplje u svrhe tekstilne industrije, priliv novčanih sredstava iz regiona i cijele EU, povećanje životnog standarda građana, otvaranje velikog broja radnih mjesta u svim sektorima proizvodnje i prodaje supstance i stavljanje distribucije maruhuane u legalne tokove i ubiranje poreza od toga.
– Ova peticija treba da prikupi 20.000 potpisa kako bismo je uputili ministarstvima zdravlja i poljoprivrede, što bi za rezultat dalo razmatranje predloga zakona o legalizaciji marihuane u Crnoj Gori. Ukoliko se sprovede u djelo, marihuana koja bi se prodavala na tržištu bi prošla detaljnu kontrolu kvaliteta, bila bi dostupna samo starijima od 18 godina, a njene implikacije na crnogorsku ekonomiju bi dale stvarne i opipljive rezultate – ističu pokretači peticije.