banner-image

Jesenji poslovi u voćnjaku i vinogradu

Na području delovanja RC Vranje, voće i vinova loza se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama opadanja lišća, starenja i početka mirovanja.

Foto:PIS

U zasadima voća i vinove loze, od velikog značaja za razvoj u narednom periodu ima sprovođenje različitih mera u jesenjem periodu.

Jesenje hemijsko tretiranje voća je veoma značajna preventivna mera u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih vrsta patogena. Ovu meru treba sprovesti sa nekim od registrovanih  preparata na bazi bakra, kada opadne minimum 70% lišća sa stabla, uz utrošak velike količine tečnosti po hektaru, kako bi se prekrila celokupna površina stabla i krošnje. Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu na temperaturi iznad 80C.

U cilju očuvanja dobre rodnosti voća i vinove loze preporučuje se uklanjanje osušenih i bolesnih grana i stabala iz zasada, uklanjanje mumificiranih i opalih plodova u kojima prezimljavaju brojni patogeni.

Prilikom orezivanja, naročito većih grana, mesta preseka treba premazati kalemarskim voskom, a alat i pribor koji se koristi za orezivanje treba dezinfikovati sa 5% rastvorom bakarnih preparata. Sve orezane obolele biljne delove, grane, stabla, čokote, sastruganu koru, sasušene plodove treba izneti iz voćnjaka i vinograda i uništiti.

U voćnim zasadima koji su u toku vegetacije bili inficirani gljivama prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) u cilju smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena, preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree.

U voćnim zasadima može se sprovesti i krećenje stabala. Jesenje krečenje debla voćaka je značajna mera jer se krečenjem sprečava pucanje kore stabla i grana usled kolebanja dnevnih i noćnih temperatura u toku kasne jeseni i zime. Takođe, ovom merom se sterilišu stabla, uklanjaju se lišajevi, a u proleće se odlaže kretanje vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Smeša kojom se vrši krečenje se pravi dodavanjem 5 kg negašenog kreča, 500 g soli i 250 g sumpora u 20 l vode. Pre nanošenja na grane i stabla, smešu treba ostaviti da odstoji najmanje 24 sata uz povremeno mešanje.

Izvor: PIS