banner-image

Objavljena rang lista za IPARD konkurs za ruralni turizam

Uprava za agrarna plaćanja objavila je bodovnu listu podnosilaca zahteva za odobrenje IPARD projekata u ruralnom turizmu. Reč je o javnom pozivu iz Mere 7 IPARD II programa, koji je bio otvoren do 30. oktobra ove godine. Na listi koja nije konačna je 309 kandidata za IPARD podsticaje, od kojih je 277 ostvarilo bodove.

Podsetimo, u okviru ovog poziva (Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju
poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja) obezbeđen je fond od 2,3 milijarde dinara. S obzirom da iznos IPARD podrške u Meri 7 iznosi do 65 odsto, a imajući u vidu na broj podnetih zahteva i ukupan fond, dobar deo učesnika na ovom javnom pozivu može da očekuje odobrenje projekta, pod uslovom su zadovoljeni svi ostali uslovi konkursa.

Podnosilac zahteva za odobravanje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rang liste na zvaničnoj internet stranici Uprave. O prigovoru Uprava rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Kako se navodi na sajtu Uprave, direktor donosi rešenja kojim odobrava projekte ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva. Rešenja će se donositi do utroška novca obezbeđenog za ovaj javni poziv.

Pojedinačno, najmanji iznos podrške je 5.000 evra, a najveći 300.000 evra.

Rang listu možete pogledati ovde:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/rang-lista-mera-7-prvi-poziv.pdf