banner-image

Garancijski fond Vojvodine uveo kovid liniju za poljoprivrednike

Garancijski fond Vojvodine uveo je u svoju ponudu i Covid -19  konkurs za finansijsku podršku privrednim subjektima. Konkursna sredstva namenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i zadrugama i preduzetnicima.

Fizička lica-nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju minimalne uslove,  odnosno da imaju prebivalište na teritoriji APV i otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Prioritet u izdavanj garanciija je obezbeđenja obrtnih sredstava za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Odobrena sredstva se mogu koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava (za izmirivanje obaveza prema dobavljačima za nabavljeni materijal, gorivo, sirovine, za dopunu zaliha, za sezonske potrebe, za izmirenje obaveza prema državi, za zarade kao i sva druga plaćanja kojima se omogućava održavanje tekuće likvidnosti, osim za refinansiranje kredita kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj i drugih finansijskih organizacija).

Osnovni uslov za izdavanje Garancija, odnosno za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat, u periodu od 15.03.2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

Garancije će se izdavati na iznos do 100% ukupnog potraživanja Banke po kreditu. 

Iznos odobrenog kredita može da bude od minimalno 5.000 do maksimalno 100.000 evra.

Rok otplate kredita je do 36 meseci i u ovaj period je uključen grejs period do dvanaest meseci. Dakle,  ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejs perioda i do 24 meseca otplate.

Nominalna kamatna stopa  je 1% na godišnjem nivou, odnosno najniža kamatna stopa koju odobri poslovna banka

Konkurs je otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala ili do 31.12.2020 godine .

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: (021) 489-37-00, ili upitom putem mejla: [email protected], kao i u svim poslovnim jedinicama banaka koje su sa Fondom zaključile Sporazum o poslovnoj saradnji.