banner-image
banner-image

Sekretar Božić najavio Dan otvorenih vrata za mlade poljoprivrednike

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić sastao se sa predstavnicima Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika Milanom Borićem i  Aleksandrom Milovanovićem.

Tema sastanka, kako je saopšteno iz Pokrejnskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo bila je pomoć mladim poljoprivrednicima.

Božić je ovom prilikom istakao da je za poljoprivredu na ovim prostorima, kao i za resorni sekretarijat, posebno važna saradnja i stalna komunikacija sa poljoprivrednicima, a naročito sa udruženjima mladih poljoprivrednika kako bi se kroz kontinuirani dijalog lakše savladali specifični izazovi u ovoj oblasti.  On je dodao da očekuje da će sredstva po planiranim konkursima biti podsticaj za još veću poljoprivrednu proizvodnju.

Planiramo da do kraja godine u saradnji sa Srpskim udruženjem mladih poljoprivrednika organizujemo onlajn Dan otvorenih vrata Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, gde ćemo u okviru predloženih tema imati mogućnost da predstavimo programe i planirane konkurse mladim poljoprivrednicima. Onlajn Dan otvorenih vrata osmišljen je tako da, pored komunikacije u vezi sa programom podrške mladima, bude reči i o uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor na ovom području. Mladi će na taj način moći da dobiju odgovore  od relevantnih predstavnika Sekretarijata, pa i samog sekretara, kao i da pokrenu određene inicijative, koje su, naravno, pozitivne za ovu oblast“, rekao je Božić.

Milan Borić i Aleksandar Milovanović istakli su da je glavni cilj Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika podmlađivanje tog sektora i uvođenje inovacija, kao i pomoć mladima da dođu do izvora finansiranja kako bi lakše savladali sve izazove.  U okviru današnjih razgovora predstavnici ovog udruženja predložili su niz mera koje se odnose na mlade, i podržali održavanje onlajn Dana otvorenih vrata, u čijoj će organizaciji biti partneri.

– Predstavili smo naše funkcionisanje, i izneli određene inicijative u cilju unapređenja poljoprivrede. Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika (SUMP) osnovano je kako bi, između ostalog, pomoglo mladima u ruralnim područjima da kroz edukaciju, udruživanje i bolju informisanost o merama agrarne politike i mogućnostima finansiranja iz domaćih i evropskih izvora, doprinesu napretku poljoprivrede i kvalitetnijem životu onih koji se njome bave. Evropska asocijacija kojoj je SUMP pristupio veoma je uticajna i reprezentativni je predstavnik mladih iz ruralnih evropskih područja u Briselu. Našim članstvom ostvarili smo mogućnost organizovane saradnje i razmene iskustava sa udruženjima iz Evropske unije. Želja nam je da njihove najbolje primere iz prakse primenimo u Srbiji, rekao je Milan Borić, predsednik SUMP.