banner-image

Selsem soja osvaja svetsko tržište, kupcima stiže sa nanetim inokulantom

Selsem semenska soja se od 2010 godine proizvodi u okviru kompanije Delta Agrar. Zahvaljujući potvrđenom kvalitetu ove sorte se osim na domaćim gaje i  na njivama u 11 zemalja  Evrope, a od pre dve godine prisutne su i na američkom tržištu.

Odlikuje ih izuzetna otpornost na poleganje, tolerantnost na većinu ekonomski značajnih patogena, otpornost na pucanje mahuna u periodu žetve, kao i ujednačen sadržaj ulja i proteina. Nedavno su predstavljene i na prvom online Međunarodnom poljoprivrednom sajmu.

Dr Srđan Anđelović, rukovodilac selekcije, istakao je dobre rezultate koje je Selsem soja postigla u ogledima u Mađarskoj, Hrvatskoj i Grčkoj.

– Mađarska postaje sve značajnija za proizvodnju soje, a ohrabruju rezultati koje tamo ostvarujemo. Prošle i ove godine tamo smo imali 4 lokaliteta sa ogledima. Sorte su ostvarile  dobre prinose tako da se na ovo tržište ozbiljno računa, rekao je Anđelović.

Dodao je i da se značajan izvoz ostvaruje u Hrvatsku, gde je ove godine organizovan veliki broj ogleda sa aktuelnim sortimentom – „maestal“, „panonka“, „pasat“, „dukat“, „galeb“, „volođa“ i „gorštak“. Ostvareni rezultati su takvi da se u Delti nadaju dobrim izvoznim rezultatima naredne godine.

Iako je tržište Grčke malo za soju i na njega se računa, jer se sorta „gorštak“ tamo odlično pokazala.

Dr Anđelović je upozorio proizvođače da prilikom setve treba da poštuju propisane setvene norme. Napomenuo je i da su tri faktora važna za uspešnu proizvodnju soje, a to su kvalitetno seme, agroekološki uslovi i savremena tehnologija.

– Agroekološki uslovi su jedini faktor na koji ne može mnogo da se utiče. Mi proizvodimo soju najvećim delom u sistemu za navodnjavanje, upravo zato da bi uticaj klime smanjli na najmanju moguću meru i dobili dobre rezultate, odnosno dobar kvalitet soje koju nudimo kupcima. Proizvedeno seme dorađujemo najsavremenijem doradnom centru u Somboru. Važno je istaći da još u toku dorade na njega nanosimo inokulant „rizol“ zahvaljujući čemu ostvarujemo veoma dobre rezultate poslednjih 5-6 godina, objašnjava Anđelović.

Selsem seme soje prodaje se u papirnim džakovima od 25 kg izrađenim po standardima EU, a prodaje se kroz distributivni lanac Delta Agrara.

S.K.