banner-image

Juhas: Fondacija Prosperitati u razvoj Vojvodine ulila 178 miliona evra bespovratno

-U konkursima podrške raspisanim ove godine, Fondacija je podržala 1.134 prijave čija je ukupna vrednost 3,2 milijardi dinara, što doprinosi realizaciji ukupne investicije 8,8 milijardi dinara. Konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta raspisan je po četvrti put 17. juna 2020. Dospele su 462 prijave, od kojih je Upravni odbor odlučilo da podrži 455 zahteva za kupovinu zemljišta. Realizacijom ovog konkursa, Fondacija je pomogla kupovinu skoro 2.790 hektara zemljišta, što znači da je kupljena veća površina u odnosu na ukupnu količinu zemljišta kupljenog prethodnih godina. Ove godine smo premašili subvencionisanje kupovine za 5.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, kaže u intervjuu za Agrosmart direktor Fondacije „Prosperitati” Balint Juhas.

Reč je o mađarskoj regionalnoj fondaciji za zajednički razvoj u Vojvodini, a jedan od njenih glavnih ciljeva je oživljavanje strategije ekonomskog i regionalnog razvoja mađarskih zajednica.

Balint Juhaz

U 2020. godini „Prosperitati“ je sproveo osam konkursa, nastavljeno je finansiranje kupovine seoskih kuća i poljoprivrednog zemljišta, podsticanje početnika u biznisu, a obezbeđen je i novi vid podsticaja za pčelare. Takođe, nastavljeno je finansiranje srednjih i velikih investicionih projekata, a u fokusu su bile industrijske inovacije, tehnološki razvoj i turizam.

Koliko je ukupno do sada podeljeno novca iz fonda „Prosperitati”?

Fondacija je do sada objavila ukupno 52 poziva za podnošenje predloga projekata u devet ciklusa prijava u kategorijama poljoprivrede, turizma, kupovine seoskih kuća i razvoja poslovanja. U prvom i drugom razvojnom ciklusu do sada je primljeno ukupno 16.158 prijava, od kojih je podržanih 14.163. Ako sumiramo podatke o malim, srednjim i velikim investicionim projektima, ukupna vrednost projekata do sada iznosi više od 43,6 milijardi dinara (371 milion evra). Vrednost dodeljene bespovratne pomoći iznosi skoro 21 milijardu dinara (178 miliona evra). Programom je 180 naselja do sada dobilo podršku, čime su pokrivene 39 od 45 opština u Vojvodini.

Kada je o poljoprivredi reč, za koje konkurse vlada najveće interesovanje?

Najveći deo našeg programa usmeren je na poljoprivredu. Čak 40 odsto ukupno plasiranih sredstava uloženo je u mikro projekte u poljoprivredi. Od ukupno 14.163 podržanih zahteva, blizu 9.000 su projekti malih porodičnih gazdinstava. Pre svega se odnose na kupovinu poljoprivredne mehanizacije, ali prisutni su i  projekti navodnjavanja, kupovine matičnog stada, podizanja višegodišnjih zasada,…itd. Uz to je neophodno napomenuti i finansiranje prerađivačke industrije i kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Koliko je novca dodeljeno na konkursu za kupovinu kuća sa okućnicama, koliko je bilo prijava na poslednjem konkursu?

Fondacija u pet navrata objavila konkurs za kupovinu seoskih kuća, što znači da se taj konkurs objavljuje svake godine od postojanja Fondacije. Poslednjom odlukom o podršci premašili smo granicu od hiljadu projekata za kupovinu kuća, podržali smo kupovinu tačno 1.110 kuća. Do sada je za kupovinu seoskih kuća sa okućnicama obezbeđeno blizu 1,3 milijarde dinara. Na poslednji konkurs pristiglo je 286 prijava od kojih je 262 i odobreno.

Koliko je u ovoj godini finansirano velikih investicionih projekata i u kojim oblastima privrede?

U ovoj godini je donesena odluka o finansiranju 45 velikih investicionih projekata. Uz obezbeđenje 1,7 milijardi dinara bespovratnih sredstava, ostvarićemo investiciju vrednu 4,7 milijardi dinara. Ovi projekti obuhvataju industrijske inovacije, tehnološki razvoj i turizam. Zahvaljujući ulaganjima zaštitićemo skoro 2.000 radnih mesta i otvoriti skoro 200 novih radnih mesta. Zahvaljujući podršci ostvaruju se: razvoj u metalnoj industriji, drvnoj industriji, građevinskoj industriji, štampariji, tekstilnoj industriji, industriji plastike, farmaceutskoj industriji i kreativnoj industriji. U okviru projekta razvoja turizma u Beogradu će biti osnovan kongresni centar, izgrađeni i obnovljeni hoteli u Subotici, Bečeju, Senti i Novom Sadu, izgrađeni i obnovljeni ostali smeštajni kapaciteti (pansioni) na Paliću, u Subotici i u Senti.

Koji su osnovni uslovi konkurisanja za fizička lica, a koji za pravna lica?

Zajednički osnovni uslovi su istovremeno posedovanje državljanstva Mađarske i Srbije, prebivalište u Vojvodini i da nemaju nikakvih neplaćenih obaveze prema Fondaciji ili neizmirenih poreskih obaveza prema Republici Srbiji. Fizička lica (poljoprivrednici) moraju imati registrovano poljoprivredno gazdinstvo (u aktivnom statusu), a pravna lica registrovano preduzeće kod Agencije za privredne registre.

Da li se očekuju novi javni pozivi u 2021. godini, koliko novca je za njih opredeljeno i koje konkurse možemo očekivati?

Trenutno imamo dva otvorena konkursa za finansiranje investicionih projekata u prerađivačkoj industriji i u tercijalnom sektoru. Fondacija nastavlja sa radom i u 2021. godini, planiramo lansiranje konkursa za mikro finansiranje poljoprivrede i male privrede, kao i u prethodnom periodu. Detalji predstojećih konkursa biće precizno objašnjeni prilikom same objave.

Koliko dugo se realizuje program „Prosperitati” u Srbiji i da li su postignuti očekivani rezultati i efekti?

Fondacija je osnovana početkom 2016. godine, od tada su u ukupno 10 konkursnih krugova raspisana 54 konkursa. Unapredili smo preko 5.000 porodičnih gazdinstava, razvili smo poslovanje preko 2.000 preduzeća i preduzetnika, pomogli smo više od 1.000 mladih bračnih parova i samohranih roditeljada da obezbede svojoj porodici topli dom. Pokrenuli smo skoro 700 poslova. Uticali smo na život više desetina hiljada sugrađana. Fondacija pruža priliku svima koji žele da žive i da se razvijaju u svom rodnom kraju. Ako sagledamo, izneseno i sumiramo sve brojke, svakako možemo reći da su postignuti očekivane rezultati.

Upravo objavljenom odlukom podržavamo pokretanje gotovo isto toliko novih preduzeća (323) koliko ih je podržano u proteklom periodu (344). I na ovom polju delovanja većina preduzetnika okreće se prema uslužnoj industriji, njih ukupno sedamdeset troje (fotografi, fitnes, usluge čišćenja, računovodstva i štampanja, popravka kućnih aparata), a veliki deo preduzeća povezan je sa građevinskom industrijom (zidari, tesari, moleri, keramičari, električari, vodoinstalateri i instalateri kanalizacija), kao što ima i preduzetnika u industriji lepote (33). Tridesetjedno preduzeće povezano je sa automobilskom industrijom, 20 preduzeća je u drvnoj industriji (npr. proizvodnja nameštaja) i 21 preduzeće u industriji metala (npr. proizvodnja poljskih mašina) i svi će ove godine, zahvaljujući podršci, započeti poslovanje. Prehrambena industrija takođe ima potencijal, program podržava pokretanje preduzetništva 19 pekara, poslastičara, prerađivača voća, povrća, mesa i mleka. Sedamnaest početnika vidi mogućnost u pružanju usluga domaće kuhinje, gostoprimstva, a 11 predstavlja kreativnu industriju (programeri, inženjeri, umetnici, edukatori-razvijači). Podržavamo i zanimanja poput proizvođača instrumenata, cvećara ili zlatara. Do sada smo dali 622 miliona dinara podrške za 667 početnika. Pored do sada poznatih konkursnih mogućnosti, Fondacija je 2020. godine pokrenula i potpuno novi poziv za podnošenje ponuda čiji je cilj podrška razvoju pčelarstva. Svrha konkursa je isplata bespovratne subvencije za kupovinu košnica, odnosno nepokretnosti potrebne za obavljanje pčelarske delatnosti, potrebnog zemljišta i poljoprivrednog gazdinstva. Na poziv za podnošenje predloga pristiglo je ukupno 65 prijava, od kojih je 49 podržano.

S. Gluščević