banner-image

Voće treba štiti i u fazi mirovanja

Na području rada RC Smederevo, voće i vinova loza se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u različitim fazama opadanja lišća, starenja i početka mirovanja.

Jesenje hemijsko tretiranje voća je veoma značajna preventivna mera u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih vrsta patogena.

Prilikom rezidbe voća, mesta preseka većih grana treba premazati kalemarskim voskom, a alat i pribor koji se koristi za orezivanje treba dezinfikovati sa 5% rastvorom bakarnih preparata. Pored hemijskog tretmana a sve u cilju očuvanja dobre rodnosti voća preporučuje se uklanjanje osušenih i bolesnih grana i stabala iz zasada, uklanjanje mumificiranih i opalih plodova u kojima prezimljavaju brojni patogeni i koji kao takvi predstavljaju izvor zaraze.

U voćnim zasadima koji su u toku vegetacije bili inficirani gljivama prouzrokovačima čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) u cilju smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena, preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree.

U voćnim zasadima može se sprovesti i krečenje stabala. Ova mera obavezno se radi u jesen radi ublažavanja temperaturnih oscilacija između dana i noći u deblu (ove godine smo imali toplu jesen i te oscilacije još uvek nisu drastične). Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije zatim šljive i višnje). Cilj je da se spreči pucanje kore stabla i grana usled kolebanja dnevnih i noćnih temperatura u toku kasne jeseni i zime.

Takođe, ovom merom se sterilišu stabla, uklanjaju se lišajevi, a u proleće se odlaže kretanje vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva.

Smeša kojom se vrši krečenje se pravi od 5 kg negašenog kreča, 500 g soli, 50 g sumpora i 20 l vode. Pre nanošenja na grane i stabla, smešu treba ostaviti da odstoji najmanje 24 sata uz povremeno mešanje kako bi se dobila veća lepljivost smeše. Stabla se premazuju četkom u 2-3 navrata tokom jesenje-zimskog perioda, a može se prskati atomizerom s tim da onda rastvor mora biti ređi i češće se nanositi. Pre upotrebe krečne smeše trebalo bi je procediti par puta, a nanosi se kada su temperature u plusu i kada je sunčan dan da bi se smeša mogla osušiti.

Izvor:PIS