banner-image

EU prikupila 300 miliona evra za inovacije u svemirskom sektoru

Evropska komisija i Evropski investicioni fond (EIF) najavili su ulaganje u svemirski sektor u iznosu od 300 miliona evra, od čega 100 miliona iz budžeta EU, čime se daje podrška revolucionarnim inovacijama u industriji, objavila je Evropska komisija.

Učešće EIF-a podstiče Evropski fond za strateška ulaganja (EFSU) , glavni stub Plana ulaganja za Evropu. Ovo ulaganje odnosi se na dva fonda usmerena na svemirske tehnologije, Orbital Ventures i Primo Space, u sklopu prvog projekta u svemirskom sektoru koji podstiče EU, pilot inicijative fonda vlasničkog kapitala za svemir u okviru instrumenta InnovFin.

Orbital Ventures, panevropski fond za početno finansiranje, usmeren je na svemirske tehnologije, uključujući uzlazne (komunikacije, kriptografija, pohrana i obrada podataka, geolokacija, posmatranje Zemlje) i silazne (svemirska oprema, materijali, elektronika, robotika, rakete, sateliti) sektore.

Primo Space, talijanski ulagač u tehnologije u ranoj fazi prvi je fond koji je EIF odabrao u okviru ovog pilot-projekta . EIF sada povećava svoju podršku. Fond je jedno od prvih sredstava za prienos tehnologije usmeren samo na svemirske tehnologije u Evropi, a prvi u Italiji. Ulaže u projekte ili preduzeća za proveru koncepta, početna finansiranja i rane faze, a podsticaće komercijalizaciju revolucionarnih inovacija u svemirskoj industriji u Evropi.

Poverenik za unutrašnje tržište Thierry Breton izjavio je:

Podsticanje konkurentnosti u svemirskoj industriji ključan je element oporavka sektora. Snažno pozdravljam ulaganje u mala i srednja preduzeća (MSP) u području svemirske tehnologije koje nas približava cilju digitalne tranzicije. Time se podstiče razvoj evropskih novoosnovanih preduzeća i pokazuje da evropska svemirska preduzeća napreduju.

Poverenica za istraživanje, inovacije, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je:

Tim će se transakcijama u sklopu pilot inicijative fonda vlasničkog kapitala za svemir u okviru instrumenta InnovFin doprineti jačanju privatnog vlasničkog kapitala za inovativne MSP-ove i novoosnovana preduzeća u svemirskom sektoru. Ulaganja u Orbital Ventures i Primo Space svedoče o razvoju evropskog svemirskog sektora i pokazuju našu predanost pružanju podrške poduzećima koja rade na revolucionarnim idejama i tehnologijama.