banner-image

Optimalna količina vitamina – dobar profit na farmama

Jedan od važnih faktora u gajenju i ishrani svinja je obezbeđivanje optimalne količine vitamina za svaku životinju na farmi kako bi se one pravilno razvijale i kako bi se postigla adekvatna profitabilnost u proizvodnim sistemima.

Kompanija Ravago iz Feketića, u nastojanju da omogući optimalnu profitabilnost u proizvodnji, odnosno optimalnu količinu vitamina, usvojila je i primenjuje koncept koji je razvio DSM, najveći svetski proizvođač vitamina, enzima i minerala.

Reč je o konceptu skraćeno nazvanom OVN, koji se odnosi na isplativu i efikasnu suplementaciju vitamina, što ima za cilj optimizaciju zdravlja životinja i unapređenje proizvodnih perfomansi.

Kako kažu u kompaniji Ravago, premiksi iz njihove proizvodnje prave se od visokokvalitetnih sirovina koje hrani daju dodatnu vrednost. Napominju da je, ako se žele postići visoki standardi i zakonski zahtevi za proizvodnju hrane za životinje, neophodno rukovati sirovinama i aditivima sa visokom preciznošću. A to je moguće samo uz korišćenje pouzdanih sirovina od iskusnih i  proverenih proizvođača.

Ravago je jedina kompanija koja u proizvodnji koristi DSM proizvode u potpunosti, što potvrđuje ekskluzivni OVN znak na ambalaži.

-Koristeći OVN koncept moguće je koristiti niže nivoe vitamin u ishrani kada je zdravstveni status stada visok, kada je kvalitet hrane konstantan i kada nema negativnog uticaja stresa na životinje. Viši nivoi vitamina koriste se u slučajevima visokih spoljnih temperatura, prenaseljenosti ili eskalacije bolesti. Takođe, dodatak višeg nivoa određenih vitamina ili grupa vitamina može da nam koristi za unapređenje određenih proizvodnih osobina poput imuniteta, mesnatosti, plodnosti… – kažu stručnjaci Ravaga.

Dodaju da faktori koji utiču na potrebe u vitaminima u komercijalnim proizvodnim uslovima mogu biti direktni i indirektni. Direktni su bolesti, prenaseljenost, ograničena ishrana, kvalitet vazduha, antagonizam i temperature, a indirektni biodostupnost, stabilnost i kvalitet sirovina.

Kompanija Ravago proizvodi premikse sa najboljim karakteristikama za sve kategorije svinja.

U najranijem uzrastu životinjama se daje Dopunska smeša starter za prasad 38%, koja sadrži optimalan i adekvatno izbalansiran nivo vitamina, helatne  oblike minerala, četiri enzima, zakišeljivače, butirate, probiotike, antioksidante i ima prijatnu aromu.

-Period zalučenja prasadi je najkritičniji period u životu praseta, obično izaziva veliki pad u konzumaciji, što za posledicu ima slabo napredovanje i dovodi do atrofije crevnih resica i smanjenja aktivnosti digestivnih enzima. Rezulat toga je smanjenje rasta, zapaljenje creva i proliv koji se javlja nekoliko dana po zalučenju. Promenom u crevnoj morfologiji i funkciji tokom odbijanja prasadi zahtevaju veliku pažnju – ukazuju u Ravagu.

Upotrebom Ravago dopunske smeše za prasad uspešno se prevazilazi problem imunološke depresije prasadi u periodu od 21. do 40. dana života. Takođe, crevne resice ostaju očuvane i sposobne da nesmetano usvajaju hranjive materije. Smeša omogućava visok unos hrane, lako je svarljiva i bogata energijom.

Gotova hrana koja sadrži ovaj proizvod sa učešćem od 30 odsto može se koristiti već od petog dana života prasadi. Brže navikavanje prasadi na suvu hranu smanjuje opterećenje krmače zbog proizvodnje mleka. Davanjem ovakve hrane prasad se brzo navikavaju na novi način ishrane i izbegava se stres usled prelaska sa ishrane majčinim mlekom na suvu hranu. Od 21. do 50. dana koristi se 25 odsto ovog proizvoda sa 75 odsto žitarica.

Primera radi, nedostatak neke od esencijalnih aminokiselina od svega pet odsto utiče na smanjenje dnevnog prirasta od 15 grama.

Premiks starter za prasad 10% potpuno je prilagođen prethodnom premiksu i sa njegovom upotrebom može da se nastavi bez negativnih posledica po prasad. Ovaj proizvod se dodaje u hranu prasadima težine 10-16 kilograma u kombinaciji sa žitaricama i sojinim proizvodima. Sadrži, kao i prethodni proizvod, optimalan i adekvatno izbalansiran nivo vitamina, helatne oblike minerala, četiri enzima, zakišeljivače, butirate, probiotike, antioksidante i prijatnu aromu.

Stručnjaci Ravaga preporučuju da se za prasad od 17 do 25 kilograma koristi premiks za prasad 4% koji omogućuje optimalnu konverziju i prirast bez epresije konzumacije.

Ovaj premiks osigurava dobro zdravlje digestivnog trakta, visok dnevni prirast i ujednačen rast prasadi. Deluje preventivno protiv proliva kod prasadi, gubitak svodi na minimum i omogućava postizanje veće težine životinja u kraćem vremenskom periodu. Ovaj proizvod u svom sastavu ima helate minerala, osim cinka koji je sadržan kao protektirani, enzime fitazu, glukanazu i ksilanazu, natrijum butirat, aromu i zaslađivač.

S. Kuprešanin