banner-image

Kalendar – od osemenjavanja do prašenja krmača

Za svakog uzgajivača svinja od velike pomoći može biti kalendar koji sadrži datume osemenjavanja, očekivanog povađanja, kontrole suprasnosti i prašenja, poručuju stručnjaci kompanije Ravago, najsavremenijeg proizvođača premiksa za stočnu hranu u ovom delu Evrope. 
Ističu da je praćenje kalendara bitno za organizovanje proizvodnje na farmi, optimizaciju prostora i omogućavanja da se radi po principu „sve unutra, sve napolje“. Kada farmeri znaju kad se krmače tačno prase mogu da planiraju grupe, broj potrebnih nazimica za remont,  potrošnju hrane, lekova, vakcina…
U nastavku je kalendar osemenjavanja koji su za vas pripremili u Ravagu:
Kalendar osemenjavanja možete preuzeti i u excel formatu: