banner-image

Suva trulež i glodari ugrožavaju useve uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice, Phoma lingam, na najstarijem lišću, na 20-30% biljaka. Simptomi nisu uočeni na mlađim listovima i na stablu.

Foto; PIS

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 5 – 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Takođe,vizuelnim pregledom parcela registrovane su i aktivne rupe od glodara. Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru treba izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Izvor: PIS